Logotyp på utskrifter

Beslutade dokument

Här finner du dokument som är beslutade av Fead:s övervakningskommitté. Alla dokument är i pdf och öppnas i nytt fönster.

 

Styrdokument för Fead
Principer för uppföljning och utvärdering

Fead:s urvalskriterier

 

Årsrapporter till Europeiska kommissionen
Årsrapport Fead 2015

Årsrapport Fead 2014

 

Prognos

Beslut - redovisning av prognoser över beslutade och utbetalade medel för Fead

 

Protokoll från övervakningskommitténs möten:

Protokoll Fead:s övervakningskommitté 2017-04-20

Protokoll Fead:s övervakningskommitté 2016-04-21

Protokoll Fead:s övervakningskommitté 2015-04-23

Protokoll Fead:s övervakningskommitté 2015-11-12

 

Styrdokument för övervakningskommittén
Arbetsordning för Fead:s övervakningskommitté