Logotyp på utskrifter

Övervakningskommittén

Om övervakningskommittén  

Fead:s övervakningskommitté kommer att finnas på plats när programförslaget har godkänts av Europeiska kommissionen under senast mars 2015. Första mötet beräknas därmed till våren 2015.

 

Övervakningskommittén, på engelska ”Monitoring Committee”, ska bestå av Fead:s intressenter och ska ha en bred och relevant sammansättning av aktörer. Beroende på målgruppens sammansättning kan företrädare som samlar minoritets- eller andra etniska grupper ingå i övervakningskommittén.

 

Övervakningskommittén ska säkra Svenska ESF-rådets genomförande av fonden. De ska bland annat fatta beslut om eventuella ändringar i fonden och urvalskriterier. Den kommer att engageras i arbetet med utvärderingar.

 

Kommittén ska säkra kompetens i de horisontella principerna, utvärderingsfrågor och egenmakt.

 

Första mötet för övervakningskommittén ägde rum den 23 april 2015.

 

Lista över organisationer i kommittén

 • Socialdepartementet, ordf.
 • Forte
  Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Frälsningsarmén
 • Göteborgs stad
 • Läkare i världen
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • Kronofogdemyndigheten
 • Nätverket för utsatta EU-medborgare
 • Polisen
 • Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa
  och Likabehandling, RFHL
 • Romano Pasos Research Centre
 • Rädda barnen
 • Röda korset
 • Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOIS
 • Socialhögskolan, Lunds universitet
 • Socialstyrelsen
 • Stockholms stad
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Sveriges kristna råd
 • Sveriges stadsmissioner
 • Verdandi

EU-kommissionens Ecory-rapport som bland annat lyfter  två svenska projekt.

 

Reducing deprivation, supporting inclusion:FEAD case studies 2016

Möte för övervakningskommittén 19 april 2018

Välkommen till övervakningskommittens möte den 19 april 2018.

Klicka här för att anmäla dig.