Logotyp på utskrifter

Forskarträff 7 mars

Svenska ESF-rådet med EU-fonden Fead och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) bjuder in, i samarbete med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet, till en diskussion om utsatthet, hatbrott och allemansrätten.


Flera händelser de senaste åren har aktualiserat kopplingen mellan ett alltmer polariserat debattklimat både i politiska och mediala rum och en ökning av både verbala och fysiska angrepp mot utrikesfödda och minoritetsgrupper.

 

I Sverige har det bland annat yttrat sig i de mordbränder som ägt rum vid mottagningsboenden för asylsökande, attacker mot tillfälliga boplatser och förekomsten av främlingsfientlighet och rasism på internet.


Under eftermiddagen kommer vi att diskutera pågående och slutredovisad forskning som på olika sätt behandlar frågor om vissa gruppers utsatthet – hur. På seminariet presenteras en forskningsöversikt om hatbrott och två pågående forskningsprojekt som handlar om dels sociala medier och våld samt en presentation med efterföljande diskussion med projekten om Boende, avhysning och allemansrätten.

 

När: den 7 mars 2017 klockan 13.00 -16.15 

 

OBSERVERA, ÄNDRAD ADRESS/LOKAL:

Radisson Blu Royal Viking Hotel vid Centralen,
Vasagatan 1, Stockholm


Anmälan senast 2 mars. Om du måste lämna återbud, mejla till fead@esf.se eller om du har frågor om forskarträffen.

 

Program

13.00 Svenska ESF-rådet hälsar välkommen

13.05 ”Nationella planen mot rasism och hatbrott” av Kansliråd Andrés Zanzi, Enheten för diskrimineringsfrågor, Kulturdepartementet 

13.20 ”Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv”, presentation av Berit Wigerfelt, biträdande professor i IMER, och Anders Wigerfelt, biträdande professor i IMER, båda vid Malmö högskola

14.15 Kaffe

14.45 ”Sociala medier och våld mot vissa grupper”, presentation av docent Mattias Wahlström, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet 

15.30 Paus

15.45 ”Boende, avhysning och allemansrätten”, presentation av universitetsadjunkt Andreas Pettersson, juridiska fakultetet, Umeå universitet

16.30 Avslut 

 

I samband med seminariet lanserar Delmi kunskapsöversikten ”Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv” (2017:2).

13.00                 Svenska ESF-rådet hälsar välkommen

13.05                 ”Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv”, presentation av Berit Wigerfelt, biträdande professor i IMER, och Anders Wigerfelt, biträdande professor i IMER, båda vid Malmö högskola

13.50                 Kaffe

14.20             ”Sociala medier och våld mot vissa grupper”, presentation av docent Mattias Wahlström, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet  

14.50                 Paus

15.20                 ”Boende, avhysning och allemansrätten”, presentation av universitetsadjunkt Andreas Pettersson, juridiska fakultetet, Umeå universitet

16.15                 Avslut