Logotyp på utskrifter

Fead i EU

Fead är en del av Europa 2020-strategin och är en ny fond för programperioden 2014-2020.

 

Här kan du läsa EU-kommissionens rapport: Reducing deprivation, supporting inclusion:FEAD case studies 2016 - Fund for European Aid o the Most Deprived  

Transnationellt utbyte i Fead är inte möjligt men Europeiska kommissionen har webbplats och nyheter om fonden och snart ska ett tematiskt nätverk bildas på EU-nivå. Länkarna öppnas i nytt fönster:

 

Läs mer om Fead på Europeiska kommissionens webbplats

 

Läs nyheter om Fead från Europeiska kommissionen