Logotyp på utskrifter

Forskning på området

Läs om den kunskap och fakta som finns samlad i forskarvärlden. I powerpoint-presentationen från i november 2014 ges några sammandrag och punkter samt översikt över massmedier och andra viktiga rapporter. Det finns även flera länkar nedan som går direkt till forskningsrapporter och uppsatser.

 

Powerpointpresentation november 2014. Pdf öppnas i nytt fönster Ett försök från Svenska ESF-rådet att sätta allt i en kontext – lite massmediebevakning, rapporter från projekt, organisationer och myndigheter samt några av de forskarinsatser som följer nedan.

 

Engebrigtsen 2012. https://www.hioa.no En viktig rapport om orsakerna till att EU-medborgare väljer att komma till andra delar EU för att försörja sig genom bland annat tiggeri.

 

Engebrigtsen 2014. https://www.hioa.no öppnas i nytt fönster Den andra viktiga rapporten om hur vi Norden bemöter EU-medborgarna.

 

Chatty 2015.  www.oru.se Snart disputeras det och vi får ta del av en avhandling om omfånget av EG-direktivet om fri rörlighet för individer.

 

http://tiggerisomyrke.se/ - Cecilia Parsbergs konstprojekt

 

Parsberg 2014. www.eurozine.com öppnas i nytt fönster. Artikel om giveriet och tiggeriet av Cecilia Parsberg, publicerad i Glänta och Eurozine.

 

Hansson 2014. www.diva-portal.org öppnas i nytt fönster. Vad säger vi som bor i Sverige om tiggeriet, ”vem får tigga?”

 

Brattvåg 2007 http://www.bymisjon.no En av de första rapporterna i Norge, på beställning av Oslo bymisjon.

 

Forskningsstiftelsen Fafo i Norge. Forskningsprojektet har dragit i gång, ser fram emot resultatet