Logotyp på utskrifter

Förlänga tiden i projektet

Projekttiden kan oftast förlängas, men i dialogen med Svenska ESF-rådet behöver skälet till förlängningen anges.