Logotyp på utskrifter

Kan vi söka om vi har fått offentligt bidrag förut?

Statsstöd är offentliga bidrag som ges till organisationer – oavsett om det är föreningar eller aktiebolag – som säljer varor och tjänster, så kallade marknadsaktiva organisationer.

 

Det är bestämt att en organisation inte ska få för mycket offentligt stöd, statsstöd, eftersom den organisationen då kan få en förstärkt position på sin marknad.

 

Konsekvenserna för ansökningar till Fead utreds för närvarande och kommer att finnas på plats inför utlysningen i våren 2015.