Logotyp på utskrifter

Vad ger Fead stöd till?

Fead är en del av Europa 2020-strategins mål att minska fattigdom och social utestängning. Stödet ska gå till insatser för samhällsorientering och hälsofrämjande. Målgruppen är individer som vanligtvis inte kan få stöd eller hjälp enligt socialttjänstlagen. Det finns ingen åldersbegränsning av målgruppen.

 

Fead-insatserna hamnar mellan basbehov och arbetsmarknadsinsatser. De ska finansiera insatser som riktar sig direkt till individer. Samordnande insatser mellan eller inom organisationer behöver finansieras på annat sätt. Civilsamhällets organisationer är givna aktörer i Fead.