Logotyp på utskrifter

Kan vi söka om transnationellt samarbete i Fead?

Transnationellt samarbete är inte möjligt i Fead-fonden. Alla insatser ska genomföras i Sverige och komma målgruppen till dels i Sverige.