Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kan vi söka om transnationellt samarbete i Fead?

Samtliga aktiviteter där det ingår deltagare ska ske i Sverige. Däremot tillåter och uppmuntrar vi i denna utlysning transnationellt samarbete, vilket innebär att projekten kan innehålla erfarenhetsutbyte med organisationer i andra länder inom EU och gärna de länder som Sverige har bilaterala avtal med. Svenska ESF-rådet ser det även som positivt om det finns möjlighet till samarbete med deltagarnas ursprungsländer