Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vad menas med ”inte kan få stöd eller hjälp enligt socialttjänstlagen”?

Alla som bor i Sverige har rätt till ett grundskydd. Om ens inkomster inte är tillräckliga, kan individen ansöka till kommunerna om ekonomiskt bistånd (ofta kallat socialbidrag). Varje ansökan prövas i särskild ordning. När det gäller asylsökande, ansvarar Migrationsverket för asylsökandens försörjning och boende.

 

Individer som stannar en kortare tid i Sverige i egenskap av till exempel EU- eller EES-medborgare täcks vanligtvis inte av socialtjänstlagen. Personer som inte bedöms bosatta i en kommun där de tillfälligt vistas har endast rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt.