Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hur mycket pengar har Fead?

Totalt är det 9,4 miljoner euro. Av de här kommer cirka 7,8 miljoner euro från EU och 1,2 från staten. Enligt den eurokurs som statliga myndigheter använder blir det totalt cirka 78 miljoner kronor för perioden 2014-2020.

 

Fonden har olika storlek beroende på EU-land. Danmark har hälften så mycket pengar som Sverige. Oavsett hur stor eller liten fonden är, är det viktigt att insatserna kommer de behövande till dels.

 

Det finns ingen säker statistik om hur många som kan bli aktuella för Fead-fonden. Projekten ska tillsammans nå minst 700 unika individer under perioden 2014-2020. Det är alltså individer som projekten kan rapportera om till Svenska ESF-rådet och Europeiska kommissionen – det faktiska antalet kan bli mycket högre.