Logotyp på utskrifter

Vi har en idé, kan vi söka pengar?

Har er idé med att förbättra förutsättningarna för individer som finns utanför socialförsäkringssystemet?

Är flera aktörer med?

Passar projektinsatserna med aktuell utlysning?

Kan ni ligga ute med pengar tills Fead ersätter dem?

 

Kan ni svara ja på alla ovanstående frågor har ni möjlighet att testa er idé med oss. Fead finns på nationell nivå och ni kan ställa ytterligare frågor kring vilka teman och kriterier som aktuell utlysning fokuserar på. Kontakta gärna oss på e-posten fead@esf.se.