Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Förankra projektet

Att förankra ett projekt tar tid!


Förankra internt

Om om problemlösningen som projektet ska arbeta med ska hålla över tid är det viktigt att den egna organisationen är involverad så att det inte försvinner om någon slutar. Om din organisation dessutom ska vara projektägare är det extra viktigt med förankring internt.


Förankra hos samarbetspartners

För Fead är det viktigt med samverkan mellan flera parter för att skapa en bredare lösning. Här kan man bygga vidare på redan fungerade samarbete eller utveckla nytt. I programförslaget till Fead nämns ideella offentliga partnerskap som ett exempel på samverkan.