Logotyp på utskrifter

Vilka kostnader kan Fead ersätta?

Det finns en svensk förordning som beskriver kostnaderna. Här räknas bland annat upp kostnader för personal, lokal och administration.