Logotyp på utskrifter

Ansök i projektrummet

Du kan för närvarande inte lämna in din ansökan i projektrummet.   Vi återkommer med mer information den närmsta tiden.

 

Har du frågor hör av dig till heidi.knorn@esf.se  eller Johan.nordqvist@esf.se 


Ansöka om stöd eller ansöka om utbetalning?

Det är Svenska ESF-rådets att skilja mellan två processer:

Ansökan om stöd

Att söka medel för ett projekt.

Ansökan om utbetalning

Att söka ersättning för de kostnader projektet har haft. Ansökan om utbetalning kan ske bara när projektet redan är beviljat och har startat.