Ansök i projektrummet - esf.se
Logotyp på utskrifter

Ansök i projektrummet

Du kan för närvarande lämna in din ansökan i projektrummet.  


Ansöka om stöd eller ansöka om utbetalning?

Det är Svenska ESF-rådets mål att skilja mellan två processer:

Ansökan om stöd

Att söka medel för ett projekt.

Ansökan om utbetalning

Att söka ersättning för de kostnader projektet har haft. Ansökan om utbetalning kan ske bara när projektet redan är beviljat och har startat.