Logotyp på utskrifter

Socialfonden i siffror 2014

- projektens deltagare och nytta.

Socialfonden i siffror 2014

Den fjärde upplagen av Socialfonden i siffror (2014) finns nu tillgänglig i pfd-format. Rapporten är en samproduktion mellan Svenska ESF-rådet, Spel och Statistiska Centralbyrån. Syftet med publikationen är den ska utgöra ett underlag till bedömningar av nyttan och värdet av socialfonden genom att redovisa statistik om projekt och deltagare. 

 

Socialfonden i siffror 2014 (.pdf) Öppnas i nytt fönster 

The Social Fund in figures 2014 (.pdf) Opens in new window (English) 

Resultat

Årets upplaga av socialfonden i siffror innehåller en fördjupad redovisning av vad som hände med deltagarna efter projektavslut. Andelen etablerade på arbetsmarknaden har ökat successivt från 19 procent året för projektdeltagande till 35 procent 3 år efter avslut. Den procentuella ökningen över en treårsperiod skiljer sig inte märkvärt mellan män och kvinnor eller mellan inrikes- och utrikesfödda.

 

Förutom deltagar- och projektuppföljning presenteras också resultaten från en studie av organisatoriska och strukturella förändringar av projektverksamheten. Studien, som baseras på ett slumpmässigt urval av 104 projekt, visar att hälften har uppnått någon form för organisatorisk förändring. Det är oftast enkla förändringar som inte krävt något formellt beslut eller tillskott av extra medel. Ett intressant resultat av studien är att förändringarna sällan uppstår som en följd av samverkan.

The Social fund in figures is now available in English

The report presents in-depth information of the projects and its participants. In this year’s report, we go into more detail about the participants’ links to the labour market which was initiated last year; there is also a summary of and reflections on the study of the changes that take place at an organisational and structural level which Spel (Support for Strategic Impact and Learning in the Social Fund) presented in the spring of 2014. We are also looking ahead to provide some thoughts as to how we intend to follow up and evaluate the Social Fund for the programme period 2014–2020.

Socialfonden i siffror 2014

Ta del av statistik om projekt och deltagare i Europeiska Socialfonden.

Socialfonden i siffror 2014 (.pdf) Öppnas i nytt fönster