Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Equal 2000-2006

Här finns böcker och broschyrer för nedladdning som togs fram inom Equalprogrammet som pågick 2000-2006. Materialen innehåller resultat och metoder för att driva projekt och för att förändra arbetslivet och är fortfarande intressanta och kan ge dig inspiration.

Omslag Makt att förändraMakt att förändra

Boken Makt att förändra är en samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer.

Du kan ladda ner boken här:
Makt att förändra (.pdf) 1 MB

Konsten att förändra

Omslag Makt att förändra

Boken Konsten att förändra vill ge inspiration och kunskap om hur man sätter igång ett projekt, kommunicerar sitt budskap, synliggör och förändrar begränsande normer och hur man kan bidra till arbete och nya möjligheter för alla. Du kan ladda ner boken:
Konsten att förändra (.pdf) 3 MB

Bättre Jobb för ett friskare arbetsliv

Framsida brochyr. Bättre jobb för ett friskare arbetlivHälsoutvecklingen i arbetslivet är oroande. Sjukfrånvaron når nya rekordnivåer och de som blir långtidssjukskrivna kommer alltmer sällan tillbaka till jobbet. Helst ska man fungera till 110 procent, och minsta lilla skavank kan i värsta fall leda till att man hamnar utanför. Det är ett oerhört slöseri med resurser och en dålig affär för både samhälle, företag och individ. I broschyren Bättre jobb presenteras utvecklingspartnerskap som undersöker sambandet mellan arbetsmiljöfrågor och fysisk och psykisk ohälsa.
(.pdf) 1 739 kB

Den ljusnande framtid är vår. Ungas väg till arbete

Framsida broschyr. Den ljusnande framtid är vår. Ungas väg till arbeteDet är svårt för unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden. De som inte har gått ut gymnasiet, eller lämnat det med ofullständiga betyg, har det ännu tuffare. Ibland finns sociala problem med i bilden, men ofta handlar det om system som helt enkelt inte passar för alla. De värst utsatta ungdomarna bollas fram och tillbaka mellan olika instanser med olika ansvarsområden. Och en del hamnar helt och hållet utanför arbetsliv och samhälle. I broschyren Den ljusnande framtid är vår presenteras utvecklingspartnerskap som försöker förändra de system och strukturer som försvårar vägen från skola till arbetsliv.
(.pdf) 1 433 kB

Kön spelar roll – även i arbetslivet

Framsida broschyr. Kön spelar roll - även i arbetslivetVarje dag går över fyra miljoner svenskar till jobbet. Efter åtta timmar är det dags att gå hem. För männen alltså, inte för kvinnorna. I alla fall   om de vill tjäna lika mycket som männen. Då får de lov att jobba ytterligare en och en halv timme. Varför? Jo, för att mäns genomsnittslön är 20  procent högre än kvinnors. Lönegapet mellan kvinnor och män är bara ett exempel på att vi har långt kvar till ett jämställt arbetsliv, och det är ett av de tydligare uttrycken för ett ojämställt samhälle. I broschyren Kön spelar roll presenteras utvecklingspartnerskap som på olika sätt arbetar för ett jämställt arbetsliv.
(.pdf) 639 kB 

Lärande för alla – en guldinvestering

Framsida broschyr. Lärande för alla.En sak alla människor har gemensamt är att de är olika. Några lär sig genom att lyssna, en del genom att läsa, andra genom att göra. Och så vidare. Skolan, arbetslivet och samhället måste bli bättre på att förstå detta och att ta vara på olikheterna. På att använda olika pedagogiska metoder och värna utbildningens kvalitet. I broschyren Lärande för alla presenteras utvecklingspartnerskap som försöker hitta alternativa utbildningsformer och främja nya idéer om hur lärande kan göras mer tillgängligt för alla.
(.pdf) 2 420 kB

Paragrafryttare och surkärringar. Bättre bemötande i Myndighets-Sverige

Framsida broschyr. Paragrafryttare och surkärringar. Bättre bemötande i Myndighets-Sverige.Många myndigheter har direkt kontakt med och ger service till människor. För att lyckas i det arbetet krävs att man bemöter sina kunder med professionalitet, förståelse och respekt. Alla individer har rätt att bli behandlade som just individer – inte som alla andra eller som representanter för en grupp eller som en bärare av egenskaper som en viss grupp anses kännetecknas av. I broschyren Paragrafryttare och surkärringar presenteras utvecklingspartnerskap som tagit fram metoder och utbildningar, som kan höja bemötandekompetensen inom både privat och offentlig sektor.
(.pdf) 1 488 kB 

Vem passar för jobbet? Vägen till en lyckad rekrytering

Framsida broschyr. Vem passar för jobbet?Att rekrytera rätt person till rätt position är en viktig fråga för alla arbetsgivare. En felrekrytering kan bli en kostsam historia och drabbar alla inblandade. Trots det har ofta intuition och personliga tolkningar alldeles för stor betydelse i rekryteringsprocessen. Det leder till både dåliga rekryteringar och regelrätt diskriminering. I broschyren Vem passar för jobbet? presenteras utvecklingspartnerskap som direkt eller indirekt har arbetat för att förebygga diskriminering i rekryteringsprocessen.
(.pdf) 1 718 kB 

Världen i Sverige – ta vara på alla

Framsida broschyr. Världen i Sverige.De flesta politiker, forskare och experter är överens: Den svenska integrationspolitiken har till stora delar misslyckats. Och även asyl- och flyktingpolitiken ifrågasätts allt oftare. Vi är för dåliga på att få människor som kommer hit att känna sig välkomna i samhället. Vi tar inte vara på de erfarenheter och kunskaper som de för med sig från världen. Inte ens när människor har bott här i flera generationer lyckas vi utnyttja det väldiga erfarenhets- och kunskapskapital som finns. I broschyren Världen i Sverige presenteras utvecklingspartnerskap som arbetar med asyl-, flykting- och integrationsfrågor.
(.pdf) 2 229 kB

Arbete och nya möjligheter för alla

Framsida broschyr. Arbete och nya möjligheter för allaFör att nå största möjliga påverkan på strukturer, politik och tänkesätt, har vi i Sverige samlat erfarenheterna från utvecklingspartnerskapen och annan näraliggande verksamhet i åtta nationella temagrupper. Deras uppdrag är att påverka politiker, tjänstemän och förändringsaktörer på alla nivåer. I skriften Arbete och nya möjligheter för alla presenteras de nationella temagrupperna, och intervjuer med personer med anknytning till temaarbetet varvas med reportage och mera allmän information. Skriften finns i en svensk och en engelsk upplaga.

Svensk upplaga: (.pdf) 2 478 kB
Engelsk upplaga: (.pdf) 2 455 kB