Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Publikationer från tidigare programperioder

Rapporter 2007-2013

Här kan du ta del av rapporter som beskriver de resultat och mervärden som Europeiska Socialfonden har bidragit till under programperioden 2007-2013.

 

Erfarenheter från Europeiska socialfonden (.pdf) Öppnas i nytt fönster Till regeringskansliet juni 2014.

 

Årsrapport 2013 för Socialfonden i Sverige 2007-2013 (.pdf) Öppnas i nytt fönster Den är godkänd av Övervakningskommittén och inlämnad till kommissionen juni 2014.

 

Möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning - en metautvärdering av projekt inom Europeiska socialfonden. (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Sju år, tre fonder och två temaår

framsida resultatskriften

 

 

Det handlar om Europeiska socialfonden, Integrationsfonden och Globaliseringsfonden samt de europeiska temaåren 2010 och 2012. Vi vill med denna skrift berätta om Svenska ESF-rådets arbete och resultat utifrån projektens och deltagarnas perspektiv. Vi vill belysa ESF-rådets bidrag genom att besöka några av de drygt 2500 projekten.

Läs skriften "Sju år, tre fonder och två temaår". Öppnas i nytt fönster.