Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Programutvärderingar

Återföring av resultat

Svenska ESF-rådet utvärderar Socialfondsprogrammet utifrån ambitionen att en ständig förbättring av programgenomförandet är möjligt och önskvärt. Det innebär att lärande och återföring av resultatet från utvärderingen är centrala verktyg. Programutvärderingens olika resultat och rapporter presenteras kontinuerligt för Övervakningskommittén, myndigheter och andra relevanta aktörer.

Utvärderingsplan för programutvärderingen av Socialfonden 2014-2020

En utvärderingsplan som beskriver utgångspunkter, resurser och organisation samt planering av programutvärderingsinsatser har arbetats fram under 2015. Den beslutades vid ÖK-mötet den 10 december 2015.

 

Utvärderingsplanen finns att läsa här. Pdf öppnas i nytt fönster.

Slututvärdering 2007-2013

Här kan du ta del av utvärderarnas slutrapport för Europeiska Socialfonden 2007-2013.

Slutrapport (.pdf) Öppnas i nytt fönster.