Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kunskapssammanställning Diskriminering i arbetslivet, var den finns och hur vi vet

Det här är en kortversion av en kunskapssammanställning gällande förekomsten av diskriminering i arbetslivet. Materialet vill synliggöra vilken kunskap som finns om förekomsten om diskriminering i arbetslivet och vilket stöd som finns i forskningen för att synliggöra att så sker. Rapporten belyser också vilka typer av data som finns och som synliggör vilka grupper som missgynnas i arbetslivet.

 

Detta är centralt för ESF-rådet och genomförandet av Socialfonden och möjligheten att synliggöra målgrupperna i samhället och arbetslivet som är mest sårbara. Det är viktigt att de som har en funktionsnedsättning, låg grad av utbildning, som är utomeuropeiskt födda samt är 55 år eller äldre och som har hamnat i arbetslöshet kan följas.

 

Materialet innehåller även resonemang om arbetet som krävs för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Underlaget har tagits fram av ESI-support och en expertgrupp, Johanna Kumlin, Maria Cheung och Paul Lappalainen, har bidragit i arbetsprocessen.

 

Kunskapssammanställning: Diskriminering i arbetslivet, var den finns och hur vi vet. (Pdf öppnas i nytt fönster.)