Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kunskapssammanställning om hållbart arbetsliv med särskilt fokus på åldrande

Rapporten skär våra frågor utifrån de resultatmål som finns i det operativa programmet om att fler ska kunna arbeta längre. Fokus ligger vid åldrande i arbetslivet men underlaget innehåller även ett livscykelperspektiv. Om arbetslivet inte är hållbart vid 20 så är sannolikheten att du ska kunna arbeta till 65, eller 74, liten.

 

Rapporten ligger till grund för målen i vår verksamhetsplanering som lyfter kvinnor 45 + med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och kvinnor och män som är 55 år eller äldre och som riskerar eller har hamnat i arbetslöshet. 

 

Kunskapssammanställning: Äldre i arbetslivet. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Bild i högerkolumnTvå personer arbetar vid en whiteboardtavla.