Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rapportering oktober 2016

Socialfondsrapport med fokus på nyanlända

I den senaste rapporten som skickades till regeringen den 26 oktober visas att programmet på allvar kommit igång då det gäller utlysningar av medel och beslut om projekt. Nära 40 procent av programmets ram är intecknad. Projekten befinner sig än så länge i startgroparna, men utbetalningarna till projekten har börjat öka, och förväntas öka ytterligare framöver.

 

Cirka 20 000 individer har påbörjat projektdeltagande. Tio procent av dem är nyanlända till Sverige. Antalet projektdeltagare som folkbokförts i Sverige de senaste sex åren uppgår till ungefär 2 000. En relativt stor del av dem, drygt 40 procent, utgörs av deltagare som inte ingår i etableringsuppdraget. Vanligen handlar det om individer som är för unga och som deltagit i något av socialfondens ungdomsprojekt. Nyanlända har med andra ord inte enbart deltagit i projekt särskilt riktade till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget, utan även socialfondens ungdomsprojekt har haft en dörr öppen för nyanlända ungdomar.

 

I rapporten ges en närmare beskrivning av vilka de nyanlända projektdeltagarna är, med avseende bland annat på ålder, födelseland och utbildningsnivå. Rapporten visar hur det gått för dem som hunnit sluta i projekten. Här ges också en övergripande bild av utvecklingen i socialfondsprogrammet och resultat gällande hela gruppen deltagare.

 

Rapport 2016-10-26. (Pdf öppnas i nytt fönster)

Projektexempel. (Pdf öppnas i nytt fönster)

Regional uppföljning av indikatorer och ekonomiska ramar

Regionala tabeller – indikatorer och ekonomi (xlsx öppnas i nytt fönster)