Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rapportering november 2015

Nu är vi igång med programgenomförandet! Redan under våren startade en del projekt. Efter sommaren kom vi igång på bred front. I september startade projekt i alla regioner och inom alla de mål som ställts upp för programgenomförandet. Totalt har 72 utlysningar genomförts fram till och med oktober 2015. Många har velat söka medel till socialfondsprojekt. Till de 72 utlysningarna har sammanlagt 451 ansökningar kommit in. Av dessa har 78 projekt beviljats medel.

 

Under våren 2015 beviljades framförallt medel till satsningar riktade till ungdomar. Fortfarande utgör medel till ungdomsprojekt en majoritet av den totala summa medel som beviljats projekt fram till och med oktober 2015. Dessutom har myndigheten beviljat medel till ett flertal projekt riktade till arbetslösa för att dessa ska komma i arbete, börja utbilda sig eller på annat sätt komma närmare arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om särskilda satsningar på utrikes födda kvinnor och män samt kvinnor och män med psykisk ohälsa. Relativt mycket medel går också till projekt som gäller kompetensutveckling av anställda.

Indikatorrapportering november 2015 (.pdf) Öppnas i nytt fönster.