Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rapportering mars 2017

Socialfondsrapport med tema utveckling och tillämpning av metoder

 

Av den senaste rapporten som skickades till regeringen den 30 mars framgår att hälften av programmets ram nu intecknats och att de godkända ökar. Vi ser dock en nedåtgående trend över hur stor andel av de utlysta beloppen som slutligen blir till bifallsbeslut samt även hur stor andel av projektansökningarna som godkänns efter ESF-rådets granskning.

 

Nära 40 000 individer har påbörjat projektdeltagande varav nära 3 500 också avslutat insatsen. Av de som deltagit inom programområde 2 eller 3 och avslutat sitt deltagande har 70 procent stärkt sin ställning på arbetsmarknaden, kvinnor i något högre grad än män. Vidare konstateras att ännu har inga arbetslösa deltagare påbörjat insatser inom programområde 1. VI har också svårt att nå deltagare i programområde 2 som är eller har varit sjukskrivna och behov av stöd för återgång till arbete.

 

Rapportens tematiska fördjupning tar upp hur projekten arbetar med att utveckla och tillämpa metoder. Närmare hälften projekten kombinerar utveckling och tillämpning i verksamheten, en tredjedel är utvecklingsinriktade medan resterande 20 procent tillämpar befintliga metoder. De flesta deltagarna finns dock inom projekt som tillämpar metoder. Anledningen till att så många deltagare återfinns här är att flera tillämpningsprojekt startade tidigt i perioden. Därmed har de hunnit bedriva verksamhet under längre tid. De flesta tillämpningsprojekten återfinns inom mål 3.1.

 

I den här rapporten uppmärksammas att relativt få projekt verkar arbeta på ett mer systematiskt sätt med metod. I projektens egna sammanfattningar nämns ordet ”metod” i lite mindre än hälften, och det är relativt ovanligt att en tydlig beskrivning görs, liksom att motiv till valet av metod ges. Såväl implementering som lärande är beroende av att man kan tydliggöra och kommunicera sin metod och i uppföljningen ser vi potential för både ESF-rådet och de enskilda projekten att ytterligare utveckla sitt arbete med metod framöver.

 

Rapport 2017-03-31. (Pdf öppnas i nytt fönster)

Regional uppföljning av indikatorer och ekonomiska ramar

Regionala tabeller – indikatorer och ekonomi (xlsx öppnas i nytt fönster)