Logotyp på utskrifter

Rapportering juli 2017

Se Gd Lars Lööw kommentera rapporten i filmen.

 

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet under år 2017 tre gånger redovisa utvecklingen i socialfondsprogrammet.  

 

Kvinnor och män som är arbetslösa eller som står långt från arbetsmarknaden och har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är en av de målgrupper socialfondsprogrammets insatser inom programområde 2 riktar sig till. I den här rapporten kartläggs hur det arbetet har gått hittills. Hur många har deltagit i projekt och hur har det gått för dem efter projektdeltagande?

 

Av redovisningen framgår att genomförandet av programmet i huvudsak löper väl och att 52 procent av programmets totala ram nu är intecknad. De kostnader som godkänts efter projekt lämnat in ansökan om utbetalning har i programmets inledning varit lägre än beräknat men från årsskiftet har en tydlig nivåhöjning skett vilket har varit nödvändigt för att nå de ekonomiska mål som finns i genomförandet.

 

Om du har frågor om rapporten kontakta 
Lennart Thörn, analytiker/statistiker, 08-579 171 32, lennart.thorn@esf.se
eller
Aurora Lewén, analytiker/statistiker, 08-579 171 46, aurora.lewen@esf.se

 

Socialfondsrapport 2017-07-31. (Pdf öppnas i nytt fönster.)