Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Årlig genomföranderapport 2014

Den första rapporteringen gjordes 30 april och avsåg händelser under år 2014. Då var endast ett projekt igång nämligen Arbetsförmedlingens del av Sysselsättningsinitiativet för unga. I rapporten beskrivs bakgrunden till initiativet och hur implementeringen skett. Dessutom så ingår en redovisning av indikatorer. Av dessa kan man utläsa att 580 deltagare började under 2014 varav 343 kvinnor och 504 män. Av dessa avslutade eller avbröt  104 kvinnor och 135 män deltagandet under 2014. Av kvinnorna arbetade eller studerade 50 procent av de som avslutat eller avbrutit insatserna och för männen var motsvarande uppgift 39 procent.

 

Läs mer i rapporten här. Pdf öppnas i nytt fönster.