Logotyp på utskrifter

Ladda upp slutrapporter

I och med kravet på spridning som finns i Socialfonden ska alla projekt inom Socialfonden som avslutas ska ha uppladdade slutrapporter och utvärderingar i Projektbanken. (Gäller inte projekt inom Integrationsfonden.)

Maila ditt Socialfondsprojekts
godkända slutrapporter och utvärderingar till

webbredaktion@esf.se.

Glöm inte att ange projektnummer.