Logotyp på utskrifter

inkubatorverksamhet i anslutning till nystartskontor i Angered

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIFS Rådgivningscentrum Väst
KontaktpersonDiana Waage
E-postdiana@ifsvast.se
Telefonnummer0767-681548
Beviljat ESF-stöd176 808 kr
Total projektbudget176 808 kr
Projektperiod2009-06-22 till 2009-10-19
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

En virtuell inkubator i Angered, en del av ett entreprenörskapskluster i bred samverkan. Ett komplement till befintliga inkubatorer, öppet för alla (lågutbildade, unga och äldre, invandrare). En mötesplats för idéer med öppet hus som reser på turné till andra stadsdelar och organisationer.

Bakgrund

Angered är en förhållandevis socioekonomiskt svag stadsdel i Göteborg med hög arbetslöshet och stor andel utländska medborgare som ofta upplever ett utanförskap i samhället. Även om vi har många inkubatorer i Västsverige så tror vi att befintliga inkubatorer ofta vänder sig till universiteten och högskolor för rekrytering och därigenom når ut till en ganska ung och homogen grupp människor. Dessutom tror vi inte att personer med utländsk bakgrund är tillräckligt väl representerade och detta vill vi undersöka och ändra på.

Syfte

Vi kommer undersöka behov och möjlighet att etablera en virtuell inkubatorverksamhet i samband med etableringen av ett nystartskontor i Angered. Vi tror att alla skulle kunna få ut mer av detta kontoret om vi bygger på med en bredare verksamhet i anslutning till ordinarie verksamhet för att bygga ett slags entreprenörskapskluster i området. Avsikten är att stärka Angeredsbornas identitetskänsla genom att vara med och bidra till stadsdelsutvecklingen för ett attraktivare och mer kreativ stadsdelsmiljö. och Syftet med en virtuell inkubator är att utveckla entreprenörskap och företagande bland småföretagare (inkl soloföretag) genom att tillföra kompetens via aktiviteter som mentorskap, coachning, handledning, utbildning och tillgång till nätverk mm. Med dessa aktiviteter hoppas vi att fler startar företag (som är anställda i dag) och att befintliga företagare kan utveckla sin verksamhet. Detta ligger i linje med vår uppgift att bilda opinion kring företagande som försörjning samt öka underlaget av företag som ägs och drivs av personer med utländsk bakgrund, gärna kvinnor, för ex finansiering genom ALMI och kompetensutveckling genom exempelvis Business Region Göteborg och Företagarcentrum.

Målsättning

Under vår förprojektering ska vi ha tagit fram förlag på lämplig lokal, genomfört två studiebesök hos etablerade virtuella inkubatorer för att öka vår kunskap om befintliga inkubatorer (argument för vilken kompletterande verksamhet som behövs), arbetat med vår referensgrupp bestående av företagare med utländsk bakgrund för att öka vår kunskap om vilka behov en virtuell inkubator ska fokusera sin verksamhet på, ha undersökt lämpliga samverkanspartners samt formaliserat tänkta relationer med dessa gällande roller och ansvar i det framtida arbetet med inkubatorsverksamheten, ha tagit fram en genomförandeplan med budget tillsammans med vår arbetsgrupp samt genomfört två utbildningstillfällen inom relevanta områden som förslagsvis inom jämställdhet och verktyg för effektiv samverkan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att hitta en bra lokal med god tillgänglighet är en kritisk förutsättning för vår planerade verksamhet och det är ett av våra mål för förprojekteteringen att leta efter lämpliga lokaler. Vi kommer leta efter en lokal med god tillgänglighet samt i så nära anslutning till Nystartskontor och Arbetsförmedlingen som möjligt. Det är viktigt att alla människor har möjlighet att besöka vår verksamhet, både att information om oss når ut till alla grupper och att tillgängligheten möjliggör besök oavsett fysisk förmåga.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att samverka mellan olika stadsdelar i Göteborg som delar problematiken av förhållandevis socioekonomiskt utsatta kommuninvånare som Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården för att utbyta erfarenheter hur man arbetar i olika projekt för att skapa attraktiva och trygga stadsmiljöer genom samverkan. I Bergsjön ex arbetar man med att bygga ett kulturhus för att bygga en delaktighet och stärkt identitet utifrån Bergsjöns resurser inom kultur och föreningsliv. I Hammarkullen finns Folkets Hus som en möteplats och bjuder in till aktiviteter, kurser och lokaler till alla invånare. I Biskopsgården har man satsat på en ny företagarrådgivning som vi tror att vi har mycket att vinna på om vi kan samverka och lära oss av varandra. Vi tror vi kan tillföra ex Hammarkullen och Bergsjön en del av vår kunskap - ex genom att ha ett mobilt team som kan upprätta virtuell inkubatorverksamhet ute i deras befintliga miljöer som ex i bergsjöns Kulturhus eller i Hammakullens Folkets Hus en viss dag per månad. Detta skulle kunna fungera som en plattform för att fånga upp det idéburna engagemang som dessa organisationer representerar. Vårt arbete med referensgruppen är också transnationell verksamhet - genom denna dialog kommer vi bättre att förstå och därmed arbeta för att vår planerade verksamhet uppfyller de behov som vår målgrupp har som företagare. Vi kommer arbeta fram ett underlag för beslut om etablering tillsammans med flera andra viktiga aktörer i infrastrukturen för ett aktivt nyföretagande och bättre villkor för befintliga företagare för att ta vara på alla kunskap och resurser som kan bidraga till en framgångsrik verksamhet. Genom att bjuda in forskningen till projektet får vi en viktig förståelse för kopplingen mellan insatser och resultat och tillgång till kunskap baserad på kartläggning och analays som vi aldrig hade kunnat ta fram själva.

Kommun

  • Göteborg