Logotyp på utskrifter

Yrkesklivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialförvaltningen
KontaktpersonClaes Nilsson
E-postclaes.nilsson@vanersborg.se
Telefonnummer0521-721295
Beviljat ESF-stöd3 933 904 kr
Total projektbudget12 344 653 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2013-07-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Yrkesklivet är ett deltagarprojekt, som vill göra det möjligt att gå från ett bidragsberoende till en egen försörjning med en ny yrkesidentitet. Detta möjliggörs genom att skapa en plattform, där arbetsförmedlingens resurser kan utnyttjas på ett helt nytt sätt samtidigt som deltagaren genom en utvecklingsanställning kopplad till en lokal yrkesutbildning samt kontakt med näringslivet, motiveras till en ny yrkesidentitet som är matchningsbar på den reguljära arbetsmarknaden.

Bakgrund

I samarbete med arbetsförmedlingen har det visat sig tydligt att personer som står utanför arbetsmarknaden snabbt tappar konkurrenskraft då kunskap och yrkeserfarenheter är mycket av en färskvara.
Personer som erbjuds olika former av arbetsmarknadspolitiska program når inte alltid hela vägen fram till en varaktig etablering på den ordinarie arbetsmarknaden.
Målgruppen ökar stadigt i antal och riskerar att hamna i ett permanent utanförskap om de åtgärder och insatser som erbjuds inte förmår bryta detta cykliska förlopp.

Syfte

Arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun kommer i samarbete med arbetsförmedlingen att erbjuda 20 personer en utvecklingsanställning, som under tolv månader har till syfte att göra personer som riskerar ett utanförskap anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden genom verklig yrkespraktik i kombination med kompetensutveckling och personligt stöd och stöttning.
Genom projektet ges deltagarna en reell möjlighet att lämna bidragsberoendet bakom sig och inleda en ny yrkeskarriär.

Målsättning

Arbetsmarknadsenheten, Vänersborgs kommun kommer i samarbete med arbetsförmedlingen att erbjuda 20 personer en utvecklingsanställning, som under tolv månader har till syfte att göra personer som riskerar ett utanförskap anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden genom verklig yrkespraktik i kombination med kompetensutveckling och personligt stöd och stöttning.
Genom projektet ges deltagarna en reell möjlighet att lämna bidragsberoendet bakom sig och inleda en ny yrkeskarriär.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet visar ett tydligt arbetssätt som gör det möjligt för personer med olika former av funktionshinder att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Genom arbetsförmedlingen, görs informationen tillgänglig för alla som är inskrivna som arbetssökande med funktionshinder.
Inom kommunens Socialförvaltning finns personer med olika typer av funktionshinder som genom att detta projekt kan komma att permanentas som ett etablerat arbetssätt inom Vänersborgs kommun, att kunna erbjude en väg till ett eget arbete med egen försörjning.

Jämställdhetsintegrering

Vi ser hur allt fler personer som inte är matchningsbara mot de befintliga arbeten som erbjuds på den reguljära arbetsmarknaden och riskerar därmed att permanenta sitt utanförskap. Här finns gruppen lågutbildade kvinnor med liten eller ingen yrkeserfarenhet, lågutbildade män med kortare eller längra yrkeslivserfarenheter från tillverkningsindustrin, samt personer med funktionshinder.
Projketet erbjuder en anställning där en ny yrkesidentitet och yrkesroll erbjuds. Kompetensutveckling ger en spetskompetens som gör deltagarna matchningsbara mot de arbeten som erbjuds.
Fokus kommer att läggas på deltagare som har vilja, engagemang och mod att bryta sitt utanförskap och en strävan att uppnå lika antal kvinnor och män.

Transnationellt samarbete

I Danmark bedrivs lokala yrkesutbildningar via de Danska produktionsskolorna som utbildar motsvarande målgrupper i Danmark. Möjligheter för studiebesök på handläggarnivå, men även utbyte på deltagarnivå är av intresse.
Idag finns ett existerande kontaktnät med flera produktionsskolor.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Vänersborg

Kommun

  • Vänersborg