Logotyp på utskrifter

Utvecklas mer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSensus Studieförbund
KontaktpersonIréne Malmberg
E-postirene.malmberg@sensus.se
Telefonnummer0531 - 611 81
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Utvecklas mer
080801-081231

Målgrupp
Företag i Dalsland

Syfte
Öka ett långsiktigt företagande med hållbar utveckling för företaget/individen ur olika perspektiv.

Mål
Kartlägga utvecklingsbehov, därefter en ansökan om genomförandeprojekt.
Bakgrund

Glesbygdens företag kämpar oftast en hårdare kamp för överlevnad än storstadsföretagen. Och Dalsland har de senaste åren varit hårt prövat. Det finns ett ständigt behov nya framtidsvisioner, förnyelse, förändring och nya kunskapsbehov för att överleva morgondagen.
I projektet ska företag få inspiration och hjälp med att analysera sin verksamhet och precisera kompetensutvecklingsbehovet.
Sensus Studieförbund har genomfört många Starta Eget utbildningar, utbildningar för små och stora företag samt ESF-projekt.
Sensus Studieförbund har förfrågan från småföretagare om hjälp med att anordna ett projekt som leder till att företagen får ta del av ESF-bidrag till kompetensutveckling.
Sensus Studieförbund har också förfrågan från några större företag om utbildningar för personal i ledande ställning inom personaladministration, ledarskap, arbetsmiljö mm. En önskan är att dessa utbildningar ska genomföras i Dalsland. För att dessa ska kunna starta behövs fler deltagare och via denna förstudie kanske det går att hitta fler intresserade företag.

Syfte

Att möta behovet av ett utvecklat entreprenörskap/affärsmannaskap samt bra ledarskap hos intresserade företag.
Att genom föreläsningar ge deltagande företag chansen att öka kunskapen i och få inspiration om vad man behöver analysera och hur man analyserar verksamheten samt bedriver utvecklingsarbete.
Att skapa ett långsiktigt utvecklingsprogram för personal och ledare som står i samklang med verksamhetens behov med riktning mot en uthållig organisation, utvecklat entreprenörskap och främjande av allas hälsa.
Att samordna aktiviteter som leder till nya nätverk och tillgång till kompetensutveckling.
Att bidra till nätversbyggande mellan kvinnliga företagare, mellan kvinnliga och manliga företagare och mellan nya och etablerade företagare.
Att lyfta fram kvinnligt företagande.
Att verifiera och precisera utbildningsbehovet hos deltagande företag.
Att planera och beskriva hur behovet ska tillgodoses i en ansökan om genomförandefasen.

Målsättning

Kvalitativa
Att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
Att i förprojekteringen kartlägga de primära utvecklingsbehoven, planera för hur dessa skall kunna tillgodoses, vilket skall resultera i en ansökan om genomförandeprojekt.


Kvantitativa
Att ca 500 företag nås av information om projektet, via annonser, informationsmöten och/eller mail-/brevutskick
Att ca 100 personer får del av information om projektet på något informations-/företagarmöte.
Att ca 80 personer tar del av någon föreläsning.
Att ca 40 företag väljer att gå med i genomförandeansökan.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mångfald är ett av Sensus profilområden vilket inkluderar funktionshinder. Alltså en vilktig del i Sensus vardagliga arbete och insatser. Sensus har lång erfarenhet av detta. Lokaler och utrustning väljs utifrån lämplighet för ev deltagande funktionshindrade.

Kommun

  • Bengtsfors
  • Dals-Ed
  • Färgelanda
  • Mellerud
  • Åmål