Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ungdomen i fokus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSDF Lärjedalen Funktionshinder
KontaktpersonLars Maregård
E-postlars.maregard@gunnared.goteborg.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd241 772 kr
Total projektbudget322 371 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

KulturATOM (SDF Gunnared/Fritid) genomför en förprojektering för att kunna utforma former och metoder för samverkan med Individ- och familjeomsorgen i Gunnared (IFO) gällande den grupp ungdomar som man brukar kalla "unga utanför".

Bakgrund

Vi vill bedriva en förprojektering för att hitta bra vägar till samverkan mellan Ungdomssatsningen KulturATOM (enhet Fritid) och Individ- och familjeomsorgen (IFO).

Förprojektering = bred förankring = nyansökning = utförande

Vår hypotes är att IFO och KulturATOM/Fritid i samverkan kan uppnå bättre resultat för individen.

Hur kan IFO och KulturATOM/Fritid samverka?
-Skapa tilltro till varandras kompetens, förankra metod och arbetssätt.
KulturATOM/Fritid är otydliga då det gäller att beskriva vad vi gör och syftet med vårt arbete. Därför behöver vi hitta sätt att beskriva våra metoder och arbetssätt. Många av de metoder som KulturATOM/Fritid arbetar med är evidensbaserade det gäller bara att kunna koppla det vi gör till rätt metod. IFO behöver också gå ut med vad en socialsekreterare kan göra och inte kan göra till övriga medarbetare inom andra verksamhetsområden i stadsdelsförvaltningen. Detta för att öka förståelsen hos både medarbetare och ungdomar om varför det ser ut som det gör.

- Kommunikation
Nya vägar måste hittas för att information skall kunna nå fram. IFO har stor omsättning på personal och det hindrar informationsflödet. Hur skall man nå ut med information till en sådan organisation?
Hur kan IFO arbeta med att kontakter som byggts upp inte raseras av att inblandad personal slutar?
Hur kan KulturATOM/Fritid bli bättre på att nå ut med det man jobbar med och de metoder man använder?

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att Ungdomssatsningen KulturATOM/Fritid och Individ- och familjeomsorgen (IFO) skall:
- Hitta en bra och hållbar kommunikationsform.
- Komma fram till en gemensam projektplan för hur vi tillsammans kan arbeta med gruppen "unga utanför" (enligt definition SOU 2003:92)

Målsättning

Det mätbara målet för förprojekteringen är:
en ny ansökan till ESF-rådet angående utförande av projekt där KulturATOM/Fritid samverkar med främst IFO gällande gruppen "unga utanför".

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer intresseförbund för olika funktionshider att kontaktas för att vi skall kunna säkerställa att projektet, då det väl kommer igång, är tillgängligt för alla i gruppen unga utanför och att ingen känner sig diskriminerad.

De lokaler i vilka projektet är tänkt hålla till i delas med ett rikshandikappsgymnasium och är därför ordentligt genomtänkta ur ett tillgänlighetsperspektiv.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Medfinansiärer

  • SDF Lärjedalen Funktionshinder
  • SDF Lärjedalen Funktionshinder

Kommun

  • Göteborg