Logotyp på utskrifter

Tillväxt under 25 år

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägarecminc zalto AB
Kontaktpersonpeter westmark
E-postpw@competence-management.com
Telefonnummer031 7114630
Beviljat ESF-stöd379 225 kr
Total projektbudget505 675 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2009-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Detta är en förstudie för ett projekt om karriär-coachning och lärande-processer för ungdomar i gruppen under 25. En uppsättning väldokumenterade modeller och verktyg kommer att användas i sammanhanget.

Bakgrund

Ungdomars situation på arbetsmarknaden och övergången mellan studier och arbetsliv är svår, så till vida att man kan se en större arbetslöshet i kategorin arbetssökande ungdomar under 24 än jämfört med gruppen arbetsökande i stort. På vägen, mellan studier och en god etablering på arbetsmarknaden, så tycks ungdomarna hamna i problem som tycks ha att göra med ungdomarna insikter om sig själva, om sin egenförmåga visavi de krav som arbetsmarknaden ställer, om vilka kompetenser och vilka kompetenssteg som är nödvändiga för att når fram till ett jobb som anställd eller som egen företagare. Och inte minst så får man väl säga - med facit i hand - att arbetsgivarna och samhället i stort hittills inte kunnat ge ungdomar lämpligt stöd för det viktiga steget ut i arbetslivet.

Denna förstudie har fokus på ungdomars arbetssökandesituation, och hur de kan stödjas i sina steg ut på arbetsmarknaden genom ett väl beprövat program för "karriär-coachning", som avhjälper de problem som skisserats ovan. Det är karriärsstödet och -programmet i sig som är fokus för förstudien. Om AF kan hitta passande ungdomar som deltagare i detta potentiella projekt så kan det löpa genom hela programperioden fram till 2013. Den inledande kontakten med AF som samverakanspartner är redan tagen. Och vi behöver nu i förstudien gå igenom och arbeta fram gemensamma rutiner för hur projektet ska kunna realiseras.

OBS; att ett särskilt inslag i programmet för karriär-coachningen kan bli hur ungdomarna kommer i direktkontakt med företag och företagare som undersöker och diskuterar möjliga och framtida produkter och tjänster som ska hanteras inom företagen eller utanför företagen i s.k. jonint-ventures eller out-sourcing. Detta inslag är ett särskilt "spänstigt steg" i förstudien och det eventuella framtida projektet. Och en särskild ansökan av CM har i denna utlysning inlämnats till ESF för programområde 1, med namnet "Innovativa produkter och tjänster", som kan matcha den här ansökan om förstudie gällande karriär-coachning. Notera särtskilt att denna förstudie kan stå för sig själv - men att man kan se vinster för ungdomarna i en parallell-körning med de saker som skisserats i förslaget till inlämnad ansökan av undertecknad organisation med rubriken "Innovativa produkter och tjänster".

Syfte

Syftet med förstudien, är främst att ta fram ett beslutsunderlag för ett potentiellt projekt, enligt vad som skisserats ovan. Förstudien/projektet avser att ge ungdomarna insikter om sig själva, om sin egenförmåga visavi de krav som arbetsmarknaden ställer, om vilka kompetenser och vilka kompetenssteg som är nödvändiga för att når fram till ett jobb som anställd eller som egen företagare.

Målsättning

Målsättningen med förstudien/projektet: Att ta fram ett beslutsunderlag för ett framtida potentiellt projekt. Mätbara mål i ett projektet kan mätas i enkätform enligt de variabler som finns i syftet, så att ungdomarna värderar hur pass väl karriär-coachningen fyller syftet. Nämligen att ge ungdomarna insikter om sig själva, om sin egenförmåga visavi de krav som arbetsmarknaden ställer, om vilka kompetenser och vilka kompetenssteg som är nödvändiga för att når fram till ett jobb som anställd eller som egen företagare. 3 månader efter avslutat program följs ungdomarna upp med huruvida de hittat jobb, hittat passande praktik eller studier, eller är i behov av fortsatt stöd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Karriär-programmet utesluter inte personer med funktionshinder, och de fysiska lokalerna är funktionshinderanpassade såsom modern byggnorm stipulerar.

Transnationellt samarbete

Detta är en försstudie som kan kopieras för vidare spridning över landet och även vidare ut i Europas - dock finns ingen transnationalitet med i bilden på förprojekteringsstadiet.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Mölndal

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö