Logotyp på utskrifter

Tillsammans skapar vi Ung Kraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareCity Trolllhättan
KontaktpersonHelena Karlsson
E-posthelena@citytrollhattan.se
Telefonnummer0760500510
Beviljat ESF-stöd300 000 kr
Total projektbudget300 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-08-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Trollhättan, känd för sin stora industri och många arbetstillfällen, har idag landets högsta arbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet på över 31%. Ett resultat av lågkonjunkturens uppsägningar och nedläggningar av företag. Industrin och handeln var två branscher, där många ungdomar fick sin första arbetslivserfarenhet i Trollhättan. Men nu? Trollhättan har en ambition att växa och utvecklas, vilket kräver att man kan bo och leva här. För att behålla och attrahera unga människor, krävs ett arbete med stadens attraktivitet och självklart viktigast möjligheten att få arbete. Genom branschöverskridande samarbeten kan vi skapa arbetstillfällen och sysselsättning, samt rusta och utveckla färdigheter och livslångt lärande för ungdomar 18-24 år som idag står långt från arbetsmarknaden inom något eller några av de olika områdena: e-handel, turism och handeln. Sysselsättningen kan ske hos idag befintliga verksamheter eller i nya som kan skapas inom upplevelseindustrin och e-handel.

Bakgrund

Trollhättan, en stad känd för sin stora industri och många arbetstillfällen, har idag en annan verklighet. Trollhättan har landets högsta arbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet(18-24år) på över 31%(augusti 2013). Siffrorna har ökat lavinartat de senaste åren, som ett resultat av lågkonjunkturens uppsägningar och nedläggningar av stora och små företag, som drabbat Trollhättan. Liknande utveckling har Trollhättans stadskärna upplevt, handeln har flyttat till det externa centret och kulturen dragits till mer spännande lokaler i gamla industriområden.
Trollhättan är också en stad med hög segregation, vilket stadsdelen Kronogården bevittnar. Här bor nästan uteslutande personer med utländsk härkomst, och arbetslösheten är som högst, lika så socialbidragen. I en färsk rapport från SCB, toppar Trollhättan listan över de tjugo kommuner med störst bostadssegregation.
Industrin och handeln var två branscher, där många ungdomar fick sin första arbetslivserfarenhet i Trollhättan under många år, men när det inte finns i samma utsträckning, vad händer då? Detta kan vara ett svar på varför ungdomsarbetslösheten ser ut som den gör i Trollhättan. Verkligheten är tuff för ungdomarna, och den ekonomiska situationen för många är ohållbar. Framför allt när man inte ens är berättigad till a-kassa, vilket många ungdomar idag inte är. I Trollhättan har andelen unga arbetslösa berättigade till a-kassa sjunkit med 78% de senaste 6 åren. Endast 1 av 10 unga arbetslösa klarade att kvalificera sig för a-kassa. Och vi undrar hur ska de kunna bli berättigade till a-kassa om de inte kan få arbete? Detta innebär att många ungdomar som står utanför arbetsmarknaden är beroende av bidrag för att kunna klara sin försörjning. Många av dessa ungdomar vill inget hellre än att komma in på arbetsmarknaden och kunna bli vuxen, klara sig själv, men lyckas inte.
Vi som ansöker är centrumbolaget City Trollhättan, vi ägs utav stadens köpmän och företagare, fastighetsägare och Trollhättan stad, som tillsammans skapar en god grund för ett långsiktigt och hållbart arbete. Vi arbetar med långsiktig och strategisk utveckling i stadskärnan och förenar allmänna och kommersiella intressen för skapa en levande och attraktiv stadskärna. En anledning till vår ansökan är att vi har under ett års tid bedrivit ett projekt med långtidsarbetslösa ungdomar, tillsammans med Trollhättan stad och Arbetsförmedlingen, där fyra arbetslösa ungdomar har fått anställning hos oss under ett års tid med arbetsuppgifter att göra city renare, trevligare och tryggare. Detta har varit oerhört lyckat, vilket har gjort att det blir en fortsättning, ett år till. Projektet har gett oss bra insikt och kunskap i hur vi kan hjälpa våra ungdomar, i samverkansprojekt, som skapar sysselsättning och rustar för ungdomarnas framtid, samtidigt som det också genererar city, staden och Arbetsförmedlingen samt andra iblandade aktörer, positiva och långsiktiga effekter.
Trots det dystra arbetsmarknadsläget har Trollhättan har stora ambitioner i att växa och utvecklas under de närmaste 15 åren. Men för att staden ska lyckas, måste vi lyckas med att behålla våra ungdomar. De är framtiden och därmed otroligt viktiga för en stad. Vi anser att en förutsättning för att behålla och attrahera fler nya unga människor, är ett arbete med stadens attraktivitet och utbud och självklart och helt klart viktigast, möjligheten till att få arbete och kunna leva självständigt.


Målsättning

Förstudiens långsiktiga mål är att skapa arbetstillfällen och sysselsättning, samt rusta och utveckla färdigheter och livslångt lärande för ungdomar 18-24 år som idag står långt från arbetsmarknaden inom något eller några av de olika områdena, e-handel, turism och handel. Projekten ska innebära att deltagarna ska få en sysselsättning hos befintliga verksamheter, med stöd av handledare, men även möjligheten att vara med och starta nya verksamheter inom uppleverindustrin och e-handel.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De projekt som ska skapas inom de olika områdena i ”tillsammans skapar vi ung kraft”, ska utformas på ett sätt att de är tillgängliga för personer med funktionhinder. Vi kommer att föra dialog DHR i Trollhättan under förstudien, för att ta del av organisationens kunskaper och erfarenheter till de tänkta projekten. Frågan om funktionshinder kommer också att hållas aktuell inom de olika workshops och studier som arrangeras.

Transnationellt samarbete

Drammen är en stad i Norge som har genomgått samma problem som vi nu står inför, att industrin har gått förlorad. Vad gör man då? Drammen har lyckats att bli den stad i Norge flest vill bo och verka i näst efter Oslo. Av Drammen kan vi lära oss mycket och få verktyg till att lyckas med samma resa här, för att skapa sysselsättning inom nya branscher och få en levande stad och centrum, där unga vill verka och bo. De har också en mycket hög andel invånare med utländsk härkomst, ca 20%. Genom att städerna på flera sätt har likheter gör att deras utveckling och arbete är oerhört intressant för oss att ta del och lära av. Vi kommer också att undersöka möjligheten till att skapa fler samarbeten med städer som har genomgått den resa som Drammen gjort och som vi nu står inför, i EU. Här ser vi möjlighet att samarbeta med städer i Tyskland som har haft likt oss en stark industri.

Kommun

  • Trollhättan