Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Tillbaka till naturen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStudieförbundet Vuxenskolan
KontaktpersonBarbro Göteson
E-postbarbro.goteson@sv.se
Telefonnummer0346-80015
Beviljat ESF-stöd172 410 kr
Total projektbudget247 210 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2008-12-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Hälsofrämjande aktiviteter i natur och skog som riktar sig till långtidssjukskrivna deltagare. Deltagarna får en ökad medvetenhet om sin situation och verktyg för att gå vidare. Detta leder till återgång till arbete.

Bakgrund

Sjukskrivningar ute på företagen utgör en stor kostnad för samhälle, företag, familj och individ. Tidigare återgång till arbetet eller annan sysselsättning är samhällsekonomiskt viktigt. Projektet kommer att ge mindre belastning på försäkringskassan, arbetsförmedling, landsting och ökad medvetenhet kring sjukskrivningskostnader. Genom att miljömedvetenheten ökar avspeglar detta sig i samhällsperspektivet. Individen behöver hjälp och verktyg att öka sitt eget ansvar för att leva bästa möjliga liv för just denna person. Vi har olika utgångsläge och bakgrund vilket är viktigt att ta hänsyn till i ett sådant projekt som vi planerar att genomföra i framtiden. Att vara beredd att möte dessa människor med att coacha i rätt takt så att alla känner att det går framåt. Att ha en väl upplagd plan i det dagliga arbetet med deltagarna så det finns ett tema som följs och bygger på självkänslan och den egna förmågan. Att få en lagom varierad utbildning som integrerar de olika delar vi behöver för att få en förståelse och ett engagemang för vårt eget välbefinnande.
Vi anser att det är viktigt att människor får lov att känna ett behov av att dels finnas till för sina medmänniskor och dels att det faktiskt är viktigt att man är beroende av andra människor för att klara sig. Det är ett stort problem i vår kultur att individen så fort det är möjligt ska individualiseras, men det är viktigt att få känna en grupptillhörighet där man både är behövd och en del av något större. Vikt kommer att läggas vid att dela med sig för att skapa ett ökat samhällsengagemang och en större miljömedvetenhet. Vi anser att det är till projektets fördel att tänka på betydelsen av att människor med olika funktionshinder kan delta i projektet och att deltagare från båda könen är representerade.
För att förstå meningen med alla moment som kommer att genomföras så är det viktigt att ge deltagarna större insikt i den tillfrisknande, läkande processen. Arbete kommer att läggas på att hitta sig själv. Att deltagare får ta ett ökat egenansvar i förhållande till kost, motion, hälsa och välbefinnande. Naturens läkande kraft ger mindre medicinanvändning.
Naturvänliga behandlingar och metoder kommer att erbjudas utifrån de olika kompetensområdena vi har.
Vårt mål är att skapa trygghet och trivsamhet under vår tid tillsammans och dela med sig av de verktyg som hjälper till att skapa bra relationer i samspelet med andra människor. Vi vill förmedla något som kommer att finnas hos våra deltagare för resten av livet i all interaktion med andra människor.

Syfte

Att hitta samarbetspartners och skapa ett kontaktnät mellan myndigheter, organisationer, företag och oss själva. Målet är att varje individ arbetar med sig själv utifrån de förutsättningar som finns på det fysiska och psykiska planet. Vi tar fram verktyg för att deltagarna förbereds för att återgå till arbete i någon form.
Förstudien är tänkt att leda till ett övergripande projekt över kommungränserna. Samarbete med projektledare i de närliggande kommunerna för att fler grupper ska starta.

Målsättning

Att göra en presentations DVD för att visa och dela ut vid besök hos myndigheter, organisationer, företagen och ev. direkt till deltagarna. Utarbeta en informationsbroschyr, utforma frågeformulär till deltagare i projektet, etablera kontakter med olika myndigheter som når ut till målgruppen. Utarbeta koncept med naturens resurser till läkning för att människor ska få tillbaka sitt egenvärde, självkänsla och delaktighet i samhället. Fånga upp företagens ideér och tankar kring samverkan. Tre naturgårdar med olika kompetenser och behandlingsområden, ger deltagare möjlighet att utvecklas och ta del av olika metoder och ett brett kompetensspectrum. Individen får många verktyg för att hantera sin situation. För att mäta arbetskapaciteten hos individen tar vi kontakt med personer som har specialkompetens inom detta område.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i förstudien att anpassa aktiviteterna utifrån deltagarnas behov.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Halmstad

Kommun

  • Falkenberg