Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Strategianalys Multidesk i Borås

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMultidesk i Borås AB
KontaktpersonKrister Lundgren
E-postkrister@born.se
Telefonnummer033-290700
Beviljat ESF-stöd55 000 kr
Total projektbudget55 000 kr
Projektperiod2008-09-08 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Det är en utmaning för dagens företag och deras personal att identifiera förändrade förutsättningar samt att genomföra kompetens och verksamhetsutveckling. Vi vill därför genomföra en förstudie för att identifiera utvecklingsbehovet hos våra medarbetare.
En viktig del av kompetensutvecklingen är livsstilskompetens för att förebygga långtidssjukskrivna. Vi behöver också göra en kraftsamling för att öka antalet anställda kvinnor och invandrare.
Fungerande och välmående personal är en avgörande faktor för alla arbetsgivare idag, i alla organisationer behövs medarbetare som kan, vill och orkar arbeta. Människor som mår bra är också mer intresserade för arbetet och kan därför bidra med mer motivation och ansvar. Vi tycker därför det är viktigt att se hela människan och hela företaget i dess specifika situation och vad som påverkar en hållbar utveckling genom delaktighet och personalens ansvar både med den egna hälsan och också arbetsmiljön. Inom vår bransch finns det stora behov av att förändra de livsstilfaktorer som påverkar hälsan negativt för personalen.

Under arbetet kommer vi att diskutera:
Den nya organisationens styrkor och svagheter med fokus på tillgänglighet, jämställdhet och hållbar utveckling.
Samarbetsfrågor och hur de bör/kan/skall genomföras, vilka grundvärderingar vi har och skall ha.
Företagets mål på lång och på kort sikt.
Företagets vision för framtiden med fokus också på hälsa och friskvårdsområdet.
Vilken spetskompetens vi behöver utveckla för att nå dit vi vill.
Plan för att dela med oss av vår egen kompetens (Lärande i arbetet).
Nya rutiner för logistik och fakturering.
IT och datarutiner för all personal.
Hållbar utveckling, jämställdhet och friskvård.

Bakgrund

Företaget har funnits sedan 1948 och hette då Isacssons annonsbyrå och arbetade framförallt med annonsservice. 1988 startade nuvarande ägare företaget Copy & Convert i Borås AB och arbetade med videoteknik och då med att kopiera videokassetter för distribution till företag och organisationer. Företaget och de förvärvade företagen som ingår i gruppen har alltid funnits inom multimediabranschen och kommer också att utvecklas inom detta område. Under företagens 20 år med nuvarande ägarstruktur har det varit en balansgång med att följa utvecklingen i branschen då teknikutvecklingen sker snabbt och vår strategi har varit att vara långt fram. I dag arbetar vi med ett antal fronter, från reklam till att bygga Webbaserade tidningar och information till framförallt företag och organisationer, här handlar det också om att följa utvecklingen kontinuerligt, i dag lägger vi mycket fokus på bland annat miljöområdet. De företag som ingår är Born Marketing AB, Born Studios AB, Content Company AB, och Bilfakta Sverige AB.

Vi tycker därför det är oerhört viktigt för våra företag att identifiera förändrade förutsättningar samt att genomföra kompetens och verksamhetsutveckling. Vi vill därför genomföra en förstudie för att identifiera utvecklingsbehovet hos våra medarbetare. En viktig del av kompetensutvecklingen är livsstilskompetens för att förebygga långtidssjukskrivna. Vi behöver också göra en kraftsamling för att öka antalet anställda kvinnor och invandrare. Fungerande och välmående personal är en avgörande faktor för alla arbetsgivare idag, i alla organisationer behövs medarbetare som kan, vill och orkar arbeta. Människor som mår bra är också mer intresserade för arbetet och kan därför bidra med mer motivation och ansvar. Vi tycker därför det är viktigt att se hela människan och hela företaget i dess specifika situation och vad som påverkar en hållbar utveckling genom delaktighet och personalens ansvar både med den egna hälsan och också arbetsmiljön. Inom vår bransch finns det stora behov av att förändra de livsstilfaktorer som påverkar hälsan negativt för personalen.

Att arbeta förebyggande med hälsofrågorna ur ett helhetsperspektiv innebär att samtliga nivåer – medarbetaren, arbetsgruppen, organisationen - involveras på ett tydligt sätt.
Det råder inga tvivel om att ett strategiskt och systematiskt hälsofrämjande arbete idag hör till nycklarna för en framgångsrik verksamhetsstrategi. Vi vill därför med denna analys kartlägga personalens kompetensbehov men också lägga grunden till att kommunicera en arbetsmiljöstrategi som genererar medarbetare som trivs på sitt arbete och vårdar sin hälsa, detta tycker vi är en viktig del i arbetet för att undvika långa sjukskrivningar och sträva efter att bli en lärande organisation som siktar på en hållbar utveckling. Att arbeta hälsofrämjande innebär att se hälsa och välbefinnande hos medarbetarna som en strategisk och operativ framgångsfaktor. Det kräver både tid, utrymme och medel för att bli en naturlig del i verksamheten.
För att få långsiktiga effekter och hållbar utveckling krävs långsiktiga satsningar och ständig utveckling för att forma en lärande organisation som tar vara på personalens styrkor och erfarenheter.

Vi vill skapa ett företag som innebär att hela personalens resurser utnyttjas på ett maximalt sätt. Det innebär att var och en inte endast på traditionellt vis utför sina ordinarie arbetsuppgifter, utan även aktivt deltar i och bidrar till organisationens ständiga förbättringsarbete i detta arbete skall även en mer heltäckande jämställdhetsanalys genomföras.

Vi vill också skapa en bra atmosfär bland alla våra medarbetare. Vi behöver också utveckla vår affärsidé och vision samt bygga vår stabilitet med en stark och trygg hållbar utveckling och därför är det extra viktigt att genomförande en kompetensanalys, Därför ser vi denna process som mycket avgörande för vår framtid och tillväxt (behålla och nyanställa). Personalen behöver ständigt ny och utvecklande kompetens. Vi har därför för avsikt att belysa nuläge och fokusera på olika vägar för framtiden där vi särskilt vill beakta jämställdhetsfrågor, hållbar utveckling, miljö, hälsa, solidaritetsarbete, integration och mångfald, it/data-området och marknadsföringsåtgärder.

Till vår hjälp i detta arbete kommer vi att anlita extern konsult, Lennart Andreasson PROTEKO. Han kommer att använda PROTEKOS eget analysverktyg som använts för omställning av uppsagda på företag i sjuhäradsbygden . Starten av projektet kommer att genomföras som en konferens där all personal deltar.

Under arbetet kommer vi att diskutera:
Den nya organisationens styrkor och svagheter med fokus på tillgänglighet, jämställdhet och hållbar utveckling.
Samarbetsfrågor och hur de bör/kan/skall genomföras, vilka grundvärderingar vi har och skall ha.
Företagets mål på lång och på kort sikt.
Företagets vision för framtiden med fokus också på hälsa och friskvårdsområdet.
Vilken spetskompetens vi behöver utveckla för att nå dit vi vill.
Plan för att dela med oss av vår egen kompetens (Lärande i arbetet).
Nya rutiner för logistik och fakturering.
IT och datarutiner för all personal.
Hållbar utveckling, jämställdhet och friskvård.Syfte

Syftet med projektet är att förebygga långtidssjukskrivningar genom att arbeta med förebyggande och befrämjande insatser på ett hälsostrategiskt sätt.
Syftet är också lägga upp en handlingsplan för att i steg 2 genomföra en omfattande kompetensutveckling för samtliga anställda för att stärka den enskildes ställning i företaget och företagets konkurrensförmåga. Fokus kommer att ligga på logistiken i företaget och där försöka hitta lösningar till att personalen också blir mer rörlig och arbetar med fler än en arbetsuppgift.

Målsättning

Målsättningen är att utveckla och bibehålla befintlig personal samt anställa personer med funktionshinder.
Detta görs genom at genomföra kompetens- och verksamhetsutveckling.

Målsättningen är att samtliga anställda skall ha en personlig handlings och utvecklingsplan.

Målsättningen är att öka den upplevda hälsan såväl fysiskt som mentalt. Målet är även att öka antalet som motionerar regelbundet och därmed stärker sin fysiska status, detta mäts genom konditionstest.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaler vi kommer att vara i samt våra egna lokaler är anpassade för att alla personer med funktionshinder kan delta.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Samarbetspartners

 • Bilfakta Sverige AB
 • Born Marketing AB
 • Born Studios AB
 • Content Company AB

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö