Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Starta Om

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSensus Studieförbund
KontaktpersonIréne Malmberg
E-postirene.malmberg@sensus.se
Telefonnummer0531 - 611 81
Beviljat ESF-stöd5 177 414 kr
Total projektbudget13 003 414 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2011-07-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Starta Om
Må bättre både i kropp och knopp - Starta om och kom tillbaka!

Sensus Studieförbund Mellansverige är i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen projektanordnare. Försäkringskassan i Västra Götaland står för medfinansieringen.

Målgruppen är långtidssjukskrivna personer med sjukpenning och personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning boende i Dalsland.

Antal deltagare under tre år förväntas bli ca 100 personer.

Planerad projekttid: 080501 – 110430

Projektet genomförs i tre faser per grupp/individ.
Fas 1: Grundutveckling
Motivationshöjande, självförtroendestärkande och terapeutiska/friskvårdande aktiviteter, individuella coachingsamtal, kompetensutveckling och vägledning. Gruppaktiviteter som anpassas efter gruppens och individens behov och möjligheter.
Deltagaren gör en "nulägesanalys" /hälsoprofil av sina egna förutsättningar, och en utvärdering av sin nuvarande livskvalitet mm. Deltagaren anger sina förväntningar på projektet och innehållet. Deltagaren får stöd att upprätta en individuell handlingsplan/Livsplan och tidsplan för projekttiden.
I detta projekt har vi tagit del av flera olika rapporter, forskningsprojekt och erfarenheter om nya och alternativa metoder vid insatser för långtidssjukskrivna.
Planerad tid: För långtidssjukskriven, ca 5 – 10 veckor
För personer med sjuk-/aktivitetsersättning, ca 20 – 30 veckor

Fas 2: Arbetsträning/Praktik med uppföljning av projektets ledare och återkoppling till gruppen.
Planerad tid: 5 – 20 veckor

Fas 3: Utvärdering av projekttiden

Fas 4: "Självhjälpsgrupp" – Fortsatta samtal och aktiviteter i gruppen.
Indivduell uppföljning efter 3 månader


Fas 2: Arbetsträning/Praktik med uppföljning av projektets ledare och återkoppling till gruppen.
Planerad tid: 5 – 20 veckor

Fas 3: Utvärdering av projekttiden

Fas 4: "Självhjälpsgrupp" – Fortsatta samtal och aktiviteter i gruppen.
Indivduell uppföljning efter 3 månader

Bakgrund

Bakgrund
Det är idag ett stort antal personer som står utanför arbetsmarknaden pga ohälsa. I Dalsland finns idag ca 250 långtidssjukskrivna personer med sjukpenning och ca 400 personer med sjuk-/aktivitetsersättning. För många av dessa skulle tiden utanför arbetsmarknaden kunna förkortas.
Personer med tidsbegränsad/icke tidsbegränsad sjukersättning får oftast inga eller väldigt få insatser. De behöver stöd och aktiviteter under en längre period. Personer som är långtidssjukskrivna kan vara hjälpta med något kortare insatser.
Sensus Studieförbund och tidigare TBV har stor erfarenhet av att anordna projekt, aktiviteter och utbildningsinsatser för sjukskrivna och arbetslösa. Vi vet också förutsättningarna och rutinerna för ett ESF-projekt. Sensus har genomfört åtgärder för långtidssjukskrivna med ett mycket lyckat resultat och bra utvärderingar. Förutom värdefulla ledarinsatser och aktiviteter har övriga gruppdeltagares stöd och inspiration varit betydelsefulla. Vi tror mycket på deltagarnas process i grupp, kompletterat med individuell coachning.
Handläggare på Försäkringskassan såg tidigare ett stort behov av fler och nya insatser för att långtidssjukskrivna personer skall ha en möjlighet att återgå till arbetslivet.
I kontakter med Sensus skapades denna projektidé. Nu har behovet än mer ökat pga att Fk har fått uppdrag av regeringen att sjukskrivna ska få rehabiliteringsinsatser. Handläggare ska arbeta aktivt med målsättningen – åter i arbetslivet - för personer med tidsbegränsad och icke tidsbegränsad sjukersättning. "Hur ska vi kunna göra planer när vi inte har något att erbjuda?" säger handläggare. I Dalsland finns enligt Fk inga lämpliga aktiviteter att erbjuda de sjukskrivna. Fk ser därför ett stort behov av att prova nya upplägg och verksamheter. Handläggarna anser att gruppverksamhet är kostnadseffektivt.
Inför planeringen av detta projekt har vi tagit del av flera olika rapporter, forskningsprojekt och erfarenheter om nya och alternativa metoder vid insatser för långtidssjukskrivna. Bl a har vi tagit del av läkare Christina Doctares erfarenheter.

Syfte

- Att aktivera, motivera och stödja långtidssjukskrivna och personer med sjukersättning.
- Att deltagarna snabbare skall kunna återgå till arbetslivet.
- Att stärka deltagarnas självförtroende, öka deras självkänsla och kroppskännedom.
- Att motverka passivisering och isolering för deltagarna, de ska istället få ökad energi och kreativitet.
- Att deltagarna ska inse att de själva har ett stort ansvar för att hitta nya lösningar.
- Att öka deltagarnas medvetenhet om livsstilens inverkan på hälsan.
- Att motivera och inspirera deltagarna till för deras del ett positivt livsstilsbeteende.
- Att stärka deltagarnas fysiska, psykiska och sociala förmåga.
- Att deltagarna skall bli ”hållbara” individer och arbetstagare/arbetsgivare.
- Att deltagarna skall upprätta en handlingsplan/”Livsplan” när det gäller hälsa, kost, motion, fritid och arbete.
- Att deltagarna skall fokusera på de friska och se möjligheter.
- Att deltagarna skall få förbättrade livsvillkor.
- Att deltagarna får nya bestående nätverk.
- Att hitta nya tillvägagångssätt för Försäkringskassan.

Målsättning

Kvalitativa
Att deltagarna får kunskap och verktyg som underlättar för dem att må bättre.
Att deltagarna får en stärkt självkänsla och självtillit vilket gör att de aktivt och med glädje söker jobb, vill vidareutbilda sig eller starta eget.
Att deltagarna får en ökad helhetssyn på sig själv och sina möjligheter.
Att deltagarna får en mer positiv syn på sig själv och omvärlden.

Kvantitativa
Att 100% av deltagarna upplever att de kan påverka sin situation.
Att 100% av deltagarna arbetar fram en individuell handlingsplan/Livsplan som gäller under projekttiden.
Att minst 95 % av deltagarna formulerar en realistisk långsiktig individuell handlingsplan/Livsplan med sikte på ett arbete.
Att minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått förbättrad livskvalité efter projektet.
Att 100% är nöjda med personalens och ledarnas bemötande.
Att minst 60 % av deltagarna återgår till något arbete/praktik eller påbörjar en yrkesinriktad utbildning. Att konceptet som Projektet Starta Om bygger på ska kunna användas för fler grupper av långtidssjukskrivna och personer med tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mångfald är ett av Sensus profilfrågor vilket inkluderar funktionshinder, detta är alltså en viktig del i Sensus vardagliga arbete och insatser. Sensus har bra metoder i detta arbete. Sensus har lång erfarenhet av studiecirklar med funktionshindrade. Inom Sensus finns om behov uppstår möjligheter att få ekonomiskt bidrag till extra stöd för funktionshindrade. Lokaler och utrustning väljs utfrån lämplighet hos ev deltagande funktionshindrade.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsfrågor och likaberättigande kommer att tas upp och arbetas med i projektet.

Transnationellt samarbete

Inget

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan i Västra Götaland

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Bengtsfors
 • Försäkringskassan i Västra Götaland

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö