Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Start på nytt sätt!

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionalt ResursCentra
KontaktpersonJan Cedmark
E-postjan.c@resurscentra.se
Telefonnummer031-136175
Beviljat ESF-stöd498 000 kr
Total projektbudget498 000 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ett innovationsprojekt riktat mot i första hand yngre kvinnor som vill starta eller överta företag både i traditionella och otraditionella branscher. Projektet omfattar utbildning som bygger på de kriterier som framgår av ESF inriktning och erfarenheterna från projektet E-kompetens (projektnr 61668) lyckade "Ögonöppnarutbildningar" och "Kick-Off-utbildningar". Avsikten är att detta projekt i genomförandefasen skall leda till start av 20 företag i Västra Götalands län. Uppbyggnad av ett virtuellt nätverk för nya företagare skall ingå i projektet.

Bakgrund

A: Vid en större konferens nyligen med representanter för näringsliv och en mängd organisationer var det entydiga budkapet:
"Det gäller att ge fler kvinnor råg i ryggen så att de vågar ta steget att starta eget."
Därav detta projekt.
Projektet "Start på nytt sätt" utgår från ett jämställdhetsperspektiv på företagsetablering. Erfarenheter från vårt pågående projekt "E-kompetens för entreprenörskap", projektnummer 61668, avses att användas genom att ge målgruppen rätta incitament för snabb och effektiv företagsstart. Syftet är bl a - utifrån ett väl förankrat könsspecifikt stöd/ förhållningssätt i alla faser av uppbyggnads/utvecklingsarbetet - att inspirera unga kvinnor att starta företag, överta/vidareutveckla redan startade företag och få till stånd en utveckling inom entreprenörskap. Inom ramen för projektet kommer företrädesvis unga kvinnor att starta företag i för kvinnor såväl traditionella som icke traditionella branscher. De erfarenheter som växer fram kommer att systematiskt dokumenteras och utvärderas samt ligga till grund för framtagande av en könsspecifik metod- och kompetensmodell, att erbjudas ordinarie aktörer i regionen. Ett modernt nätverk skall utvecklas.
I ett pågående projekt (E-kompetens för entreprenörskap, som kommer att avslutas 2008-09-30) med ca 65 kvinnor som deltagare och ca 35 företagarrådgivare - har vi idag fått omfattande kunskap och erfarenheter som tillvaratas i "Start på nytt sätt!". Vi uppmärksammar behovet av en mer specifik målgrupp samt metodutveckling med fokus på
1) utvecklad företagarrådgivning inkl jämställdhetsintegrering,
2) utbildning/utveckling av nya företagare som bottnar i medveten strategi med tanke på kvinnors syn på företagande,
3) ökad självtillit och uppfattning om möjligheten att driva företag.
4) underlätta generationsväxling inom företagande
I projektet skall givetvis också utrymme finnas för personer med funktionshinder, invandrarbakgrund och de övriga kriterier som ESF-rådet anger.

Syfte

Projektet syftar till att utveckla entreprenörskap, inte minst inom området generationsväxling. Projektet avses också omfatta en strukturell verksamhetsplan för hur företagen skall bli väl rustade att möta framtida krav inom olika områden. Projektet handlar också om att påverka attityder rörande samtliga diskrimineringsgrunder. Speciell inriktning kommer vi att lägga på att främja kvinnors företagande i allmänhet i en av män alltjämt dominerad företagarvärld. Projektet skall inspirera och tillvarata kvinnors kreativitet och idérikedom genom könsspecifikt stöd från idéstadiet till färdig kommersiell produkt eller tjänst. Projektet har ett integrationsperspektiv så att kvinnor med utländsk härkomst ges förutsättningar att utveckla sina affärsidéer i en tämligen traditionell svensk organisationskultur. Vi kommer att prioritera och visa på möjligheter till vidgad samverkan mellan Kompetensförsörjning och Ökat arbetskraftsutbud. Trend- och framtidsspaning är vidare en viktig del i etablerandet av nya företag och i projektets metoddel.
Utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt metodutveckling gentemot målgruppen medverkar projektet till att skapa förändring och underlätta start eller övertagande av företag för kvinnor. Inom projektet byggs också nätverk. Ett inspirationsnätverk för blivande och nyblivna entreprenörer, ett nätverk för kontinuerlig fortbildning, coaching och uppföljning samt ett virtuellt nätverk för nya företagare . Det sistnämnda skall ses som en virtuell samlingsplats för nystartade och etablerade kvinnliga företagare som vill dela med sig av sina erfarenheter och aktivt stödja och vidareutveckla nya företagare och nytt företagande i Västra Götaland.

Målsättning

Med utgångspunkt i vår metodutveckling räknar vi i en kommande genomförandefas med följande:
Av 40 deltagare kommer
-20 att starta eller överta företag
-10 kommer att hämta kunskap för vidareutveckling av redan etablerade företag
-10 kvinnor kommer att inhämta kunskap och inspiration för att planera start/övertag av företag på sikt.
-Bidra till att samverkansaktörer får kunskap om könsspecifikt stöd gällande attityder och förhållningssätt i de olika faserna; företagarrådgivning, organisering, kommunikation, coachning, affärsutveckling m m.
-Samla genusbaserad utbildnings- och rådgivningsprofil i en utvecklad metod.
-Ett nytt livskraftigt virtuellt nätverk skall utredas med deltagarna som medaktörer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I de olika delar av Västra Götalands län där projektet kommer att genomföras tillhandahålls lokaler som passar samtliga gruppdeltagare inkluderande personer med olika funktionshinder. Om specifika behov finns sker avstämning om detta inför start - i samband med uttagning av deltagarna . Vi kommer att tillhandahålla:
- tillgängliga lokaler,
- tillgänglig verksamhet,
- kommunikativ tillgänglighet och
- informativ tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Se aktiviteter

Transnationellt samarbete

Projektet är av den karaktären att vi är intresserade av transregional och transnationell koppling - de tankar som ligger bakom detta projekt och den form som projektet är tänkt att verka i passar väl in i andra utvecklingsregioner.
Projektledaren har god erfarenhet av transnationellt arbete men sådant kräver omfattande insatser och lyhördhet för att ge långsiktiga resultat.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö