Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Sharaf hjältar och hjältinnor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFryshuset Stockholm
KontaktpersonKatrin Hakopian
E-postkatrin.hakopian@fryshuset.se
Telefonnummer0739-50 22 59
Beviljat ESF-stöd4 473 350 kr
Total projektbudget8 946 700 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2012-05-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att hitta en varaktig metod för att hjälpa ungdomar med invandrarbakgrund att bryta sitt utanförskap och komma in på den svenska arbetsmarknaden och därigenom också bli goda förebilder för andra unga människor med samma bakgrund.

Bakgrund

Våra slutsatser från förprojekteringen är att våra Sharaf hjältar/hjältinnor har väldigt svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att man står på lite olika nivåer. Vissa står längre ifrån än andra. Alla har dock en gemensam nämnare och det är att man kommer från invandrarfamiljer och att man befinner sig i gränslandet mellan skola och yrkesliv. Ingen har högskoleutbildning och ingen har haft en längre anställning vilket gör att man saknar erfarenhet och referenser från arbetsgivare. En del har aldrig varit ute på en svensk arbetsplats överhuvudtaget. Fördelen för den här gruppen är dock att man börjat integreringen i samhället genom att man genomgått dialogfas och utbildning i demokratifrågor, lika rättigheter och jämställdhet och blivit en Sharaf hjälte/hjältinna. Nu är de redo att ta nästa steg mot arbetsmarknaden. För att alla ska bra grund att stå på innan man går ut på praktik/arbete kommer projektet att inledas med en kurs för alla deltagare där vi går igenom de grundläggande delarna i vad som gäller för att få ett jobb och hur det fungerar på en arbetsplats. Det projektet ska bidra med är att förse alla deltagare med en personlig erfaren mentor, ett antal praktikplatser, möjlighet att komplettera studier samt cocher som arbetar i projektet och dessutom stöd från sina kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen. Mentorerna, varav många kommer från toppen av Göteborgs näringsliv och offentlig sektor, skall med utgångspunkt från sin egen framgång peppa och stödja ungdomarna till att se möjligheterna, vara ett bollplank och agera vägledare. Företagen/organisationerna de företräder ska kunna erbjuda praktikplatser och anställningar. Coacherna ska stötta och hjälpa ungdomarna med de dagliga frågeställningarna och de eventuella problem som uppstår i samband med jobbsök/studier/praktik/jobb.

Syfte

Syftet med projektet är att få in ungdomarna på den svenska arbetsmarknaden och därmed integrera dem i det svenska samhället vilket också motverkar utanförskap och därtill hörande sociala problem. Detta ska ske med hjälp av utbildning, en personlig mentor, coaching och praktikplatser.

Målsättning

Målsättningen är att vi skall göra 100% av deltagarna redo för att gå ut och söka arbete. Att 100% skall stärkas i sina möjligheter med hjälp av en personlig mentor och personlig coachning. Minst 75% skall ha närmat sig arbetsmarknaden ytterligare genom att de slutfört gymnasiestudier/eller påbörjat högskolestudier alternativt fått en praktikplats/anställning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har diskuterat frågan och vi har redan idag en Sharaf hjälte som är till viss del rörelsehindrad. Eftersom det inte går att förebygga för alla tänkbara scenarior i ämnet så har vi en beredskap om det skulle komma in hjältar/hjältinnor med funktionsnedsättningar. Ingen skall behöva hamna utanför pga någon funktionsnedsättning och hela projektet arbetar för integrering och att minska utanförskap. Vi är fast beslutna att vidta de eventuella åtgärder som krävs för att alla ska kunna delta i aktiviteter och ta del av all information i projektet.

Jämställdhetsintegrering

Hela projektet med Sharaf hjältar handlar om jämställdhet. Den referensgrupp som följer projektet kommer att ha den här frågan med sig under resans gång och följa upp att vi följer vår linje. Det är också upp till utvärderarna att mäta och kolla resultaten av vårt arbete.

Transnationellt samarbete

Eftersom det här problemet finns i alla EU:s medlemsländer så arbetar man på olika sätt och med olika projekt och organisationer för att komma tillrätta med problemet. Vi har i projektet tänkt besöka några andra projekt, som pågår i Europa och som vi redan tidigare haft en viss kontakt med för att utbyta erfarenheter och kunna dra nytta av det arbete som redan är gjort. Eftersom den den här problematiken är så stor och svårlöst är det av yttersta vikt att man samarbetar över gränserna och inte "uppfinner hjulet" om och om igen utan drar nytta av det som gjorts och lägger resurserna på att vidareutveckla och lokalanpassa bra lösningar. De som är intressanta är bl.a Intercultural Navigators i England, Mirasenteret i Norge och Landsorganisationen för kvinnofrågecenter i Danmark.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Angered
  • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
  • Göteborgs kommun Utbildningsförvaltningen
  • Integrations- och jämställdhetsenheten, Länsst. i VG-län

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Angered
  • Företagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
  • Internationella Gruppen
  • Polismyndigheten i Västra Göta

Kommun

  • Göteborg