Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Seniorinkubator

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSwedegroup
KontaktpersonHans Torell
E-posttorell@swedegroup.com
Telefonnummer031-7048562
Beviljat ESF-stöd219 200 kr
Total projektbudget219 200 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering av ett framtida företagsinkubatorprojekt. Målgruppen är kvinnor och män 55+ i företag som står inför en omstrukturering och som har intresse och möjligheter att starta en egen verksamhet. Projektet omfattar kontaktskapande med samverkanspartners, behovsanalys och projektdesign.

Bakgrund

Bakgrundsanalys

I en omstruktureringsfas av näringslivet, i Västra Götaland framförallt av fordonsindustrin, är det mycket viktigt att nya företag startas och utvecklas. En grupp av personer som har kanske de bästa förutsättningarna för att starta och driva en ny verksamhet är personer inom gruppen 50+. Detta är människor som har en lång och gedigen erfarenhet av yrkeslivet, har skaffat sig ett brett kontaktnät och har många gånger bra finansiella resurser för att kunna starta upp en verksamhet. Problemet att inte fler företag startas av denna kategori personer är oftast att det finns en osäkerhet och föreställning om att det är komplicerat, svårt och riskfyllt att vara företagare. Dessutom har man oftast under ett långt yrkesliv arbetat som anställd inom en organisation och uppskattar det sociala livet i en arbetsorganisation. I arbetsorganisationen finns det kollegor man kan rådfråga och diskutera med när det uppkommer ett problem eller en ny frågeställning. När en entreprenör startar en verksamhet drivs han eller hon av en stark drivkraft att förverkliga sin affärsidé och kan inte alltid bedöma svårigheterna som kan uppkomma i denna process. Framförallt för ensamföretagare, uppstår efter ett tag i den nya rollen, en stor saknad av att inte ha kollegor och en kompetensbank runt sig. Beroende på hur företaget startas kan det nystartade företaget få rådgivning ifrån olika instanser tex starta-eget-konsulter men den egna arbetsplatsen är i många fall i den egna hemmet. Det kan vara svårt ekonomiskt att hyra ett eget kontor i initialfasen av att företaget etableras. Starta-eget-processen genomgår olika faser och de första sex månaderna är en mycket kritisk del. Företagaren måste komma igång och känna att affärsidén har förutsättningar att lyckas. Det är också en period när många som startat nytt tvivlar på sin egen förmåga om det blir bakslag i den tänkta försäljningen av företagets produkter eller tjänster. I denna första fas finns det relativt många som lägger ner sin verksamhet trots att det mycket väl är en utomordentlig affärsidé. Det normala är att det tar minst ett år innan man kan se om det är en uthållig affärsverksamhet man har startat och kan en ny verksamhet uppnå ett års ålder ökar sannolikheten markant för att företaget skall uppnå stabilitet och lönsamhet.
För studenter framförallt ifrån Universitet och Chalmers finns det inkubatorverksamhet där det skapats en infrastruktur för unga företagare under deras första fas i att utveckla affärsidén. Detta har inneburit att det skapats nya livskraftiga företag och framförallt har den unge företagaren fått tillgång till olika nödvändiga kompetensbanker och erfarna rådgivare samt inte minst en social tillvaro med andra företagare för utbyte av erfarenheter och kompetens. Det har även skapats en miljö för att skapa nya affärsmöjligheter.
För äldre nyföretagare/äldre entreprenörer finns det inte någon sådan inkubatorverksamhet. Genom att skapa en sådan infrastruktur till stöd för företagare 50+ skulle flera våga starta företag, fler företag skulle överleva den första fasen och förutsättningarna för att företagen skull växa och skapa nya arbetstillfällen kommer att öka.
I den omstrukturering av västsvenskt näringsliv som nu startat kommer det vara av väsentlig betydelse att uppmuntra och stödja alla de entreprenörer som finns inom den utsatta industri för att nya livskraftiga företag startas och som i framtiden kan ge nya arbetstillfällen inom regionen.

Syfte

Syftet är att genom en inkubatorverksamhet för seniora potentiella nyföretagare öka antalet startade företag, öka överlevnadsgraden för dessa företag och bidra till att fler långsiktigt lönsamma företag underlättar omstruktureringen av det västsvenska näringslivet.

Målsättning

Förprojekteringens viktigaste mätbara mål är att skapa kontakt och intressera ett relativt stort antal samverkanspartner. För att det framtida projektet skall kunna genomföras fordras att cirka 120 nya företag bildas. Arbetshypotesen är att cirka 2-3% av ett företags anställd är intresserade av att starta en egen verksamhet om man får rätt stöd.
Detta innebär att många samverkanapartners måste vara involverade. Målsättningen är att förprojekteringen skall ge 30 aktiva samverkanpartners.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer att ske genom uppsökande verksamhet och det kommer inte att finnas några deltagare i projektet. Däremot kommer förprojekteringen under aktivitet 3 att analysera de krav som måste ställas på lokaler m.m i det framtida projektet.

Transnationellt samarbete

Förprojektering avser att undersöka om det finns motsvarande verksamheter (Seniorinkubatorer) i andra länder. Bl.a kommer kontakt att tas med det norska nätverket Women in Business.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö