Logotyp på utskrifter

Samlingsprojekt Speed Competence

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSpeed Competence AB
KontaktpersonDaniel Johansson
E-postdaniel.johansson@speedcompetence.se
Telefonnummer033-444741
Beviljat ESF-stöd435 000 kr
Total projektbudget435 000 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill genomföra ett projekt med ett antal företag från regionen med följande inriktning och där Speed Competence fungerar som projektägare och där vi har för avsikt att använda PROTEKO och Lennart Andreasson som ansvarig konsult.
Vi ser det som en utmaning för dagens företag och deras personal att identifiera förändrade förutsättningar samt att genomföra kompetens och verksamhetsutveckling. Vi vill därför genomföra en förstudie för att identifiera utvecklingsbehovet hos samtliga företagns medarbetare och kartlägga behovet av nyanställningar av utsatta grupper.
En viktig del av kompetensutvecklingen är livsstilskompetens för att förebygga långtidssjukskrivna. Vi vill också göra en kraftsamling för att öka antalet anställda män/kvinnor, funktionshindrade och invandrare.
Fungerande och välmående personal är en avgörande faktor för alla arbetsgivare idag, i alla organisationer behövs medarbetare som kan, vill och orkar arbeta. Människor som mår bra är också mer intresserade för arbetet och kan därför bidra med mer motivation och ansvar. Vi tycker därför det är viktigt att se hela människan och hela företaget i dess specifika situation och vad som påverkar en hållbar utveckling genom delaktighet och personalens ansvar både med den egna hälsan och också arbetsmiljön. Inom de deltagande företagens branscher finns det stora behov av att förändra de livsstilfaktorer som påverkar hälsan negativt för personalen.

Under arbetet kommer vi att diskutera:
Företagens styrkor och svagheter med fokus på jämställdhet, integration och mångfald
Samarbetsfrågor och hur de bör/kan/skall genomföras
Företagets mål på lång och på kort sikt. Handlingsplaner för all personals utveckling
Företagens vision för framtiden med fokus på hälsa och friskvårdsområdet.
Vilken spetskompetens vi behöver utveckla för att nå dit vi vill.
Plan för att dela med oss av företagens erfarenheter inom olika områden (Lärande i arbetet)
Nya rutiner för kvalitetssäkring och logistik
IT och datarutiner för all personal
Hållbar utveckling och jämställdhet och friskvård

Bakgrund

Speed Competence startade den 1/12-04. Vi startade då upp vår bemanningsverksamhet i Borås. Speed har sedan vuxit till en av Sjuhäradsbygdens ledande tjänste företag. Vi kan idag erbjuda våra kunder en komplett lösning. Vi arbetar med Bemanning och rekrytering av kollektivanställda via Speed Competence AB, Produktion via Speed Produktion AB, Bemanning/rekrytering av tjänstemän via Speed Professionals AB samt Lager logistik via Speed Logistics AB.

Vi har en egen intern skola där vi kan erbjuda våra kunder olika utbildningar där vi även utbildar personal för Speed företagen. Vi har även utbildningar för att kunna certifiera personal för uthyrning eller till egen produktion.

Vi vill genomföra ett projekt med ett antal företag från regionen med följande inriktning och där Speed Competence fungerar som projektägare och där vi har för avsikt att använda PROTEKO och Lennart Andreasson som ansvarig konsult.
Det är en utmaning för regionens företag och deras personal att identifiera förändrade förutsättningar samt att genomföra kompetens och verksamhetsutveckling. Vi vill därför genomföra en förstudie för att identifiera utvecklingsbehovet anställningsmöjligheter för funktionshindrade hos samtliga företag.
En viktig del av kompetensutvecklingen är livsstilskompetens för att förebygga långtidssjukskrivna. Vi vill också göra en kraftsamling för att öka antalet anställda kvinnor, män, funktionshindrade och invandrare.
Fungerande och välmående personal är en avgörande faktor för alla arbetsgivare idag, i alla organisationer behövs medarbetare som kan, vill och orkar arbeta. Människor som mår bra är också mer intresserade för arbetet och kan därför bidra med mer motivation och ansvar. Vi tycker därför det är viktigt att se hela människan och hela företaget i dess specifika situation och vad som påverkar en hållbar utveckling genom delaktighet och personalens ansvar både med den egna hälsan och också arbetsmiljön. Inom de deltagande företagens branscher finns det stora behov av att förändra de livsstilfaktorer som påverkar hälsan negativt för personalen.

Att arbeta förebyggande med hälsofrågorna ur ett helhetsperspektiv innebär att samtliga nivåer – medarbetaren, arbetsgruppen, organisationen - involveras på ett tydligt sätt.
Det råder inga tvivel om att ett strategiskt och systematiskt hälsofrämjande arbete idag hör till nycklarna för en framgångsrik verksamhetsstrategi. Vi vill därför med denna analys kartlägga personalens kompetensbehov men också lägga grunden till att kommunicera en arbetsmiljöstrategi som genererar medarbetare som trivs på sitt arbete och vårdar sin hälsa, detta tycker vi är en viktig del i arbetet för att undvika långa sjukskrivningar och sträva efter att bli en lärande organisation som siktar på en hållbar utveckling. Att arbeta hälsofrämjande innebär att se hälsa och välbefinnande hos medarbetarna som en strategisk och operativ framgångsfaktor. Det kräver både tid, utrymme och medel för att bli en naturlig del i verksamheten.
För att få långsiktiga effekter och hållbar utveckling krävs långsiktiga satsningar och ständig utveckling för att forma en lärande organisation som tar vara på personalens styrkor och erfarenheter. Dessa erfarenheter vill vi sedan sprida emellan de deltagande företagen.

Vi vill skapa ett samlingsprojekt som innebär att hela personalens resurser utnyttjas på ett maximalt sätt. Det innebär att var och en inte endast på traditionellt vis utför sina ordinarie arbetsuppgifter, utan även aktivt deltar i och bidrar till organisationens ständiga förbättringsarbete i detta arbete skall även en mer heltäckande jämställdhetsanalys genomföras.

Vi vill också skapa en bra atmosfär bland alla deltagande företags medarbetare. Vi vill också utveckla företagens affärsidé och vision samt bygga stabilitet med en stark och trygg hållbar utveckling och därför är det extra viktigt att genomförande denna förstudie. Ser också denna process som mycket avgörande för framtida tillväxt i regionen (behålla och nyanställa). Personalen behöver ständigt ny och utvecklande kompetens. Vi har därför för avsikt att belysa nuläge och fokusera på olika vägar för framtiden där vi särskilt vill beakta jämställdhetsfrågor, hållbar utveckling, miljö, hälsa, solidaritetsarbete, integration och mångfald, it/data-området och marknadsföringsåtgärder.

Till vår hjälp i detta arbete kommer vi att anlita extern konsult, Lennart Andreasson PROTEKO. Han kommer att använda PROTEKOS eget analysverktyg och erfarenhet med att arbeta med friskvårdsprojekt. Projektet kommer att varvas med grupper från varje företag och gemensamma samlingar med all personal från deltagande företag.

Under arbetet kommer vi att diskutera:
Företagens styrkor och svagheter med fokus på jämställdhet, integration och mångfald.
Samarbetsfrågor och hur de bör/kan/skall genomföras.
Företagens mål på lång och på kort sikt. Handlingsplaner för all personals utveckling.
Företagens vision för framtiden med fokus på hälsa och friskvårdsområdet.
Vilken spetskompetens vi behöver utveckla för att nå dit vi vill.
Plan för att dela med oss av företagens erfarenheter inom olika områden (Lärande i arbetet)
Nya rutiner för kvalitetssäkring och logistik
IT och datarutiner för all personal
Hållbar utveckling och jämställdhet och friskvård


Syfte

Syftet med projektet är att förebygga långtidssjukskrivningar genom att arbeta med förebyggande och befrämjande insatser på ett hälsostrategiskt sätt.
Syftet är också lägga upp en handlingsplan för att i steg 2 genomföra en omfattande kompetensutveckling för samtliga anställda för att stärka den enskildes ställning i företaget och företagets konkurrensförmåga. Fokus kommer att ligga på logistiken i företaget och där försöka hitta lösningar till att personalen också blir mer rörlig och arbetar med fler än en arbetsuppgift. Kartläggningen kommer också att analysera arbetsplatser som kan vara lämpliga för personer med rörelsehinder eller annat handikapp.

Målsättning

Målsättningen är att utveckla och bibehålla befintlig personal samt nyanställa personer från utsatta grupper och att stimulera företagen att gör arbetsuppgifterna tillgängliga alla.
Detta görs genom att genomföra kompetens- och verksamhetsutvecklingplan och kartläggning av samtliga arbetsplatser

Målsättningen är att samtliga anställda skall ha en personlig handlings och utvecklingsplan.

Målsättningen är att öka den upplevda hälsan såväl fysiskt som mentalt. Målet är även att öka antalet som motionerar regelbundet och därmed stärker sin fysiska status, detta mäts genom konditionstest.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att under förstudien analysera hur deltagande företag har förberett arbetsplatserna för att också personer med funktionshinder kan arbeta. Vi kommer också att samarbeta med andra projekt inom område 2 för att underlätta rörligheten mellan arbetsplatser och underlätta för praktikplatser.

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

-

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö