Logotyp på utskrifter

Rom san - är du rom?

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgs Stadsmuseum
KontaktpersonMaria Forneheim
E-postmaria.forneheim@kultur.goteborg.se
Telefonnummer031 368 36 56
Beviljat ESF-stöd10 394 619 kr
Total projektbudget10 394 619 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Romer är den mest utsatta etniska gruppen i det svenska samhället. Mellan 70 och 90 procent av alla vuxna romer befaras vara arbetslösa och kampen mot rasismen mot romer, antiziganismen, har aldrig riktigt tagits. Det beror troligtvis på att romer har en bristfällig skriven historia. En grupp med muntliga traditioner har svårare att sprida information om sin situation och får sämre förankring i gemenskapen. Detta leder till att fördomar enklare får stå oemotsagda och att romer hamnar utanför majoritetssamhällets institutioner och arbetsmarknad.
Med vårt projekt vill vi åstadkomma en attitydförändring i samhället som gör det enklare för romer att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi vill genom kompetensutbildning, föreläsningsturné och utställning med aktiviteter och studiematerial förändra den stereotypa bild som finns av romer både i det offentliga och människors privata medvetande. Målet är också att skapa en mötesplats, dels för de romska grupperna, dels för majoritet och minoritet.

Bakgrund

Bakgrund
Den 30 juli 2010 lämnade Delegationen för romska frågor in rapporten ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” till regeringen. Där konstaterades att romer har blivit en av vår tids syndabockar och att kampen mot rasism mot romer, den så kallade antiziganismen, aldrig har tagits. Detta beror till stor del på att romer har en bristfällig skriven historia. En grupp med enbart muntliga traditioner har svårare att sprida information om sin situation och får sämre förankring i gemenskapen.
Detta leder till att oförrätter i historien inte kommer fram och att fördomar får stå oemotsagda. Det leder också till att romer får utstå diskriminering i våra offentliga rum. I Delegationens rapport finns siffror som visar att arbetslösheten bland vuxna romer ligger på mellan 70 och 90 procent. Jämfört med andra etniska grupper i Sverige är romerna utan tvivel hårt drabbade av negativa attityder. För att avhjälpa diskriminering på arbetsmarknaden räcker det inte med åtgärder riktade mot romer. Det räcker inte heller med punktinsatser hos t.ex. potentiella arbetsgivare. Det krävs projekt som vänder sig till större grupper och förändrar attityder i samhället. Det grundläggande problemet är de diskriminerande strukturerna, den öppet accepterade antiziganismen. Så länge de inte motas tillbaka kommer romer att fortsätta tillhöra de mest exkluderade grupperna på arbetsmarknaden och i samhället.
Hösten 2010 träffade de romska aktivisterna Bagir Kwiek och Thereza Eriksson fotograf Maja Kristin Nylander och journalist Cecilia Köljing under arbetet med ett reportage om romers situation i Göteborg. De konstaterade att läget som rådde var ohållbart och bestämde sig för att tillsammans försöka åstadkomma en förändring. Detta var startskottet för projektet. Samverkansparterna har arbetat i över ett år med att få projektet tillstånd, producerat en mindre utställning som visats på bland annat Rhösska museet och skapat ett stort kontaktnät. Samverkansparterna har tidigare fått stöd av kulturrådet, VGR och länsstyrelsen för det initiala skedet.
I klyftan mellan minoritet och majoritet uppstår ofta en ömsesidig misstro. Det har hittills funnits få mötesplatser i Västsverige där man har kunnat träffas för att bygga broar mellan människor i arbetslivet och de romska grupperna. Genom en stor interagerande utställning där vi bjuder in beslutsfattare, människor från arbetslivet, allmänhet och samtliga romska grupper vill vi skapa en sådan plattform. Mot bakgrund av hur många länder i Europa har behandlat romer de senaste åren är det dags för Sverige att agera. Vi står inför en avgörande tid där romernas framtid står på spel och det är viktigt att det blir en ordentlig satsning, inte bara små enskilda insatser utan en bredare och mer djupgående verksamhet. De som deltar i utbildningen och besöker utställningen ska inte bara få information om situationen utan även bli utmanade att ifrågasätta sina fördomar. På så sätt kan man börja att bryta ner nidbilden av romer och jobba för en framtid där romer kan få fler chanser på arbetsmarknaden och minska diskrimineringen.

Problemformulering
Romer är diskriminerade i samhället vilket leder till att de har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Orsaker
- Öppen rasism/antiziganism på arbetsmarknaden. Inte bara hos arbetsgivare utan också på arbetsplatser, bland kollegor, kunder, brukare och samarbetspartners.

- Fördomar och okunskap i majoritetssamhället vad gäller romers identitet, kultur och historia. Fördomarna som finns av romer gör det svårare att få ett jobb och håller kvar romer i ett utanförskap.

- Okunskap i den romska gruppen om vilka rättigheter man har i samhället. Många romer är misstänksamma mot majoritetssamhället på grund av de oförrätter som begåtts genom historien. Detta späder på utanförskapet och ökar okunskapen i majoritetssamhället.

- Få romska förebilder i majoritetssamhället.

- Okunskap om minoritetslagstiftning. FRA (EU Fundamental Rights Agency) konstaterar att romer inte verkar känna till de instanser som skapats för att behandla anmälningar om övergrepp mot mänskliga rättigheter.

- Påtvingad identitet som offer/kriminell/oduglig etc. vilket påverkar självbilden och därigenom chanserna att ta sig ut på arbetsmarknaden.

- Brist på formell utbildning hos romer.

- Bristfällig skriftlig historia.

Effekter
- Arbetslöshet bland romer

- Ökade fördomar

- Segregation

- Misstro mot majoritetssamhället

- Utanförskap

- Dålig självkänsla

- Låg social status

- Fortsatt förtryck

- Svåra livssituationer

- Fattigdom

- Belastning av majoritetssamhället i form av bidrag och arbetsförberedande insatser.

Målsättning

Övergripande mål: Minskad diskriminering av romer i samhället. Bättre bemötande gentemot romer av personer i sina yrkesroller. Ökat deltagande av romer på arbetsmarknaden. Stärkt självkänsla hos romer. Ökad kontakt och minskat främlingskap mellan den romska gruppen och majoritetssamhället. Ökad kunskap om romers situation och historia.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår målsättning är att projektet ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionshinder. Detta gäller genom samtliga av projektets delar och omfattar aspekter som tillgänglighet av lokalerna, hur verksamheten bedrivs samt hur kommunikation möjliggörs.
Kulturförvaltningen i Västra Götaland har upprättat en likabehandlingsplan som vi följer. Där strävar vi efter att alla anställda, oavsett funktionshinder, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i arbetet. Detta gäller även andra som är involverade i projektet, till exempel besökare, deltagare, utställare och föreläsare. Tillgänglighetsaspekten integreras i planeringen av projektets aktiviteter genom att:

- Bjuda in och öppna upp
Se till att aktivt söka upp funktionshindrade redan i inbjudan genom behovsanalys och anpassad information som förenklad hemsida, LL-inbjudan, etc. Detta gäller både för besökare samt för personer som bidrar med material i projektet.

- Anpassa och förenkla
Lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär handikappanpassade toaletter, full framkomlighet för rullstolsburna, hörselslinga vid föreläsningar, etc. Information kommer finnas i kortare sammanfattningar och LL-version på både romani chib och svenska. En stor del av utställning kommer vara audiobaserad, det som inte är det går att få syntolkat. För hörselskadade finns audiobaserad material i textformat.

- Välkomna och integrera
Vi välkomnar mångfald vid rekrytering av deltagare, anställda och besökare. Vi eftersträvar självklart en arbetsmiljö där diskriminering inte sker. Därför är det viktigt att även funktionshindrade romer erfarenheter uppmärksammas.

Vi kommer dessutom stämma av med Handisam på kontinuerlig basis för att säkerställa att projektet lever upp till ESF:s krav på tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Göteborgs stadsmuseum är för närvarande ägare av ett Interreg projekt kallad Västerhavets kulturarv. Detta planeras att få en uppföljning (Museum för alla) som blir ett samarbete mellan Oslos och Köbenhavns bymuseer. Vi vill samarbeta kring erfarenheter om frågor som rör samarbete med marginaliserade grupper. Vi planerar att bjuda in representanter därifrån och även åka dit på besök.

Deltagande aktörer

 • Göteborgs Stadsmuseum

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö