Logotyp på utskrifter

Projekt arbetsliv

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePartille kommun / Daglig verksamhet
KontaktpersonMarianne Merin
E-postmarianne.merin@partille.se
Telefonnummer031-7929776
Beviljat ESF-stöd9 494 267 kr
Total projektbudget21 971 408 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2012-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Till daglig verksamhet kommer personer med intellektuella funktionsnedsättningar med önskemål om att få en praktikplats på en vanlig arbetsplats eller en löneanställning. Flera av dessa kan inte tänka sig att delta i traditionell gruppverksamhet. För att tillmötesgå dessa personers önskemål och behov vill vi starta ett Arbetslivscentrum. Med utgångspunkt från Arbetslivscentrum skall ett antal arbetskonsulenter coacha personer ute på arbetsplatser utifrån den Amerikanska metoden Supported Employment, eller Individuellt Stöd i Arbete. Arbetslivscentrum skall fungera som ett kunskaps och utbildningscentrum och vara en neutral plats där möten med den enskilde och samverkan mellan olika intressenter kan ske.

För att uppnå ovanstående behövs kompetensutveckling i metoden Individuellt Stöd i Arbete för personal och "spetskompetens" för arbetskonsulenter. Här fyller även internationellt samarbete en viktig funktion, liksom medlemskap i svenska föreningen för Supported Employment (Se ansökan programområde 1).

En förutsättning för genomförande av projektet är samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunala och privata näringslivet, föreningslivet och MISA AB. Även samarbete med förvaltningens politiker är viktigt.

Målet är att 13 personer skall få en anställning och att 21 personer skall närma sig arbetslivet genom att få en praktikplats eller arbete i företagsgrupp. Deltagarna skall gå från utanförskap till större delaktighet i arbetsliv och samhällsliv.

Ett Arbetslivscentrum skall startas och ytterligare kunskap i metoden Supported Employment skall införlivas i ordinarie verksamhet.

Bakgrund

B: Under senare år har allt fler personer med lindriga intellektuella funktionsnedsättningar sökt daglig verksamhet, som är en rättighet enligt LSS. Dessa personer har haft önskemål och behov av alltmer varierande arbetsuppgifter ute på vanliga arbetsplatser. Flertalet har också haft en förhoppning om att nå en anställning. För att kunna möta dessa personer startade vi i februari -06 ett projekt kallat Steget. Projektet delfinansierades av Europeiska Socialfonden, Växtkraft Mål 3. Projektet var tänkt för tre år, men efter ett år beviljades inga ytterligare medel. Resultatet efter ett år av projekttiden blev bland annat att två (nu fyra) personer av 12 har fått anställning (Målet var att 6 personer skulle få anställning inom tre år), och att all personal i projektet fick grundkunskaper i metoden, Supported Employment, Individuellt Stöd i Arbete. Grunden till en metodbok för vad som nu kallas för den arbetslivsinriktade verksamheten inom daglig verksamhet lades ( För utförligare beskrivning av Projekt Steget se artikel från tidningen "Ögonblick", bilaga 1).
Målgruppen har idag ökat och önskemålen om, och kraven på, att komma i arbete kvarstår. För att kunna fullfölja målet från föregående projekt, och skapa ytterligare förutsättningar på arbetsmarknaden för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, är det angeläget att medel beviljas.
Personer med intellektuella funktionsnedsättningar behöver mycket stöd av personal och under en längre period för att komma i arbete. Kostnaderna för projektet påverkas av detta. Individen som lyckas få en anställning upplever en mycket stor förbättring av sin livskvalitet. Det blir också en samhällsekonomisk vinst.

Syfte

Personer med intellektuella funktionshinder skall kunna närma sig arbetsmarknaden och/eller få en anställning.
Uppbyggnad av ett Arbetslivscentrum för dessa personer.
Kompetensutveckling av personal för att kunna tillmötesgå de önskemål och behov som finns. I kompetensutvecklingen ingår transnationellt samarbete ( Se ansökan programområde 1 ).

Målsättning

13 personer skall få någon form av anställning.
Övriga 21 skall få möjlighet till praktikplats med individuellt stöd eller arbete i företagsgrupp.

5 renodlade arbetskonsulenttjänster (Där alltså personalen är frikopplad från arbetet i traditionell gruppverksamhet).All personal i projektet skall få kompetenshöjande utbildning i Supported Employment. I samband med detta skall möjligheter till transnationellt samarbete påbörjas ( Se ansökan programområde 1).

Ett "Arbetslivscentrum", där kompetens skall finnas att ge individuellt stöd i arbete, ha samtalsgrupper i förberedande arbetsträning och temagrupper med utbildning för deltagarna runt liknande arbetsplatser (t ex "Hur arbetar man inom äldreomsorgen?"). På Arbetslivscentrum skall också finnas kompetens för att handleda och utbilda arbetsplatshandledare ( D.v.s. företagens personal) samt ha nätverksmöten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten för personer med intellektuella och eventuella fysiska funktionshinder kan variera på de olika arbetsplatserna.
En arbetsplatsanalys och anpassning görs utifrån varje persons förutsättningar och på varje arbetsplats.

Jämställdhetsintegrering

Vi strävar efter att tillgodose varje persons önskemål och behov oavsett kön ( Se ovan!)

Transnationellt samarbete

Genom transnationellt samarbete får personalen mer kunskap om hur metoden Supported Employment (Individuellt Stöd i Arbete) används i andra länder ( Se ansökan programområde 1).. Ett erfarenhetsutbyte kommer såväl deltagare som personal tillgodo. Internationella föreningen för Supported Employment anordnar konferenser i olika länder.

Medfinansiärer

 • Område söder öster
 • Partille kommun / Daglig verksamhet

Samarbetspartners

 • Område söder öster

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö