Logotyp på utskrifter

PUFF-H Praktik Utbildning För personer med Funktionshinder - Hörsel

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkuniversitetet, Göteborg
KontaktpersonKarin Zetterman
E-postkarin.zetterman@folkuniversitetet.se
Telefonnummer031-106557
Beviljat ESF-stöd89 530 kr
Total projektbudget127 900 kr
Projektperiod2008-05-15 till 2008-11-14
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Målet med förprojekteringen är att utreda förutsättningarna för att öka antalet personer med hörselskada som går till vidareutbildning och/eller arbetsmarknad och effektiviteten i denna process. Ett annat grundläggande mål är att öka samverkan mellan olika aktörer i samhället kring målgruppen.

Bakgrund

Arbetslösa personer med hörselskada kan på grund av sitt funktionshinder stå långt från arbetsmarknaden och ha stora svårigheter att tillgodogöra sig kompetenshöjande utbildning. Brister i den grundläggande kompetensen gör att målgruppen har svårt att tillgodogöra sig vidareutbildning som inte är särskilt anpassad efter målgruppens och individens behov och svårigheter. Funktionshindret medför också att målgruppen kan sakna kunskap och kännedom om hur arbetsmarknaden och arbetsplatser fungerar, avseende såväl arbetsuppgifter som det sociala samspelet.
En del av förprojekteringen syftar till att undersöka och kartlägga hur och på vilket sätt eller genom vilka kanaler målgruppen identifieras och, på effektivast sätt, nås. Möjligheter för informations- och marknadsföringsinsatser skall också utredas. Den andra delen av förprojekteringen handlar om vilken inriktning och vilket fokus projektfas "Genomförande" skall ha för att på bästa sätt förbereda eller göra deltagarna mer redo för arbetsmarknad respektive vidareutbildning.

Syfte

Den första delen av förprojekteringen syftar till att finna nya vägar, metoder och ej tidigare prövade kanaler och tillvägagångssätt för att nå personer med hörselnedsättning, som på grund av sitt funktionshinder står långt från arbetsmarknaden och/eller vidareutbildning. Utredning av var och hur individerna skall nås skall göras liksom en kartläggning av genom vilka kanaler målgruppen på effektivast sätt skall nås.

Den andra delen av förprojekteringen syftar till att utreda vilken/vilka inriktning/ar ett projekt i genomförandefasen skall ha för att så många som möjligt i målgruppen skall komma i arbete eller vidareutbildning. Med inriktning menas t ex hur ett arbete med att minska ohälsan hos målgruppen kan se ut eller hur en coachprocess med Folkuniversitetets webbaserade metodstöd med matchning mot praktik/arbete kan utvecklas och/eller se ut för den enskilde individen i målgruppen.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är att genom ovanstående beskrivna åtgärder hitta de individer, som tillhör målgruppen, men som genom tidigare åtgärder ej nåtts eller tillgodogjort sig erbjudna åtgärder. Målsättningen är dessutom att hitta förutsättningar för nya samarbetsvägar och skapa nya arenor för aktuella aktörer kring målgruppen. Ytterligare en målsättning är att utreda vilken form/inriktning såväl utbildning som praktik ska ha för att respektive individ ska komma ut på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsperspektivet är grundläggande i Folkuniversitetets verksamhet. Tillgänglighetsperspektivet finns med i Folkuniversitetets övergripande mål, planering och verksamhetsidé. Avdelningen för funktionshindrade och äldre arbetar med verksamhet riktad mot personer med funktionshinder. En nationell grupp på central nivå inom Folkuniversitetet, verkar för att främja verksamhet för funktionshindrade. Därigenom finns perspektivet på tillgänglighet med på alla nivåer och genomsyrar hela verksamheten. Policydokument finns utarbetat sedan hösten 2007.
I Folkuniversitetets lokaler finns tillgång till hörselslinga och bärbar hörselutrustning. I organisationen finns såväl pedagoger som administratörer med hörselkompetens och kunskap om arbete med deltagare med såväl hörselnedsättning som andra funktionshinder. I förprojekteringsfasen anpassar alla medarbetare i projektet verksamheten för att ytterligare öka tillgängligheten.

Medfinansiärer

 • Avdelningen rehabilitering till arbete

Samarbetspartners

 • Avdelningen rehabilitering till arbete

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö