Logotyp på utskrifter

Optimal hälsa och kompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNordifa AB
KontaktpersonGitte Rosberg
E-postgitte.rosberg@nordifa.se
Telefonnummer035-174837
Beviljat ESF-stöd93 000 kr
Total projektbudget93 000 kr
Projektperiod2008-05-15 till 2008-10-15
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi vill genomföra en analys för att ta fram en handlingsplan för all personal inom området kompetensutveckling och hälsa.
Välmående och kompetent personal är avgörande för dagens företag för att lyckas med sin affärsverksamhet.
Optimal hälsa och kompetens syftar till att öka individen och organisationens hälsa och därmed kraften, orken och motivationen samt att öka den inneboende potential som varje individ har att använda och utveckla den kompetens man besitter. Projektet syftar även till att hitta nya vägar för att attrahera och anställa fler kvinnor, invandrare och ungdomar.

Bakgrund

Det är en utmaning för dagens tekoföretag och deras personal att identifiera förändrade förutsättningar samt att genomföra kompetens och verksamhetsutveckling. Vi vill därför genomföra en förstudie för att identifiera hälso och utvecklingsbehovet hos våra medarbetare.
En viktig del av kompetensutvecklingen är livsstilskompetens för att förebygga långtidssjukskrivna. Vi behöver också göra en kraftsamling för att öka antalet anställda kvinnor och invandrare.

Fungerande och välmående personal är en avgörande faktor för alla arbetsgivare idag, i alla organisationer behövs medarbetare som kan, vill och orkar arbeta. Människor som mår bra arbetar också bra. Vinsterna med att arbeta hälsobefrämjande på ett strategiskt sätt är stora, både för individen och arbetsgivaren. Det viktiga blir att se hela människan och hela företaget i dess specifika situation och vad som påverkar hälsa och arbetsmiljö. Inom teko- branschen finns det stora behov av att förändra de livsstilfaktorer som påverkar hälsan negativt för personalen.

Hälsopromotion handlar individers och organisationers förutsättningar till bra hälsa och arbetsmiljö sett ur ett helhetsperspektiv, där fokus ligger på det friska/friskfaktorer och möjligheter lyfts fram.

Att arbeta hälsopromotivt ur ett helhetsperspektiv innebär att samtliga nivåer – medarbetaren, arbetsgruppen, organisationen - involveras på ett tydligt sätt. Hälsa är en strategisk fråga, och med det menas i detta sammanhang att den har en avgörande betydelse för företagets basverksamhet och resultat.

Det råder inga tvivel om att ett strategiskt och systematiskt hälsofrämjande arbete idag hör till nycklarna för en framgångsrik verksamhetsstrategi. Att genomföra och kommunicera en arbetsmiljöstrategi som genererar medarbetare som trivs på arbetet är också en viktig del i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare. Det räcker inte längre med den vanligaste formen av friskvård ”frukt, vatten och gymkort” som riskerar att bli en sidoaktivitet som inte räknas in i det operativa arbetet. Att arbeta hälsofrämjande innebär att se hälsa och välbefinnande hos medarbetarna som en strategisk och operativ framgångsfaktor. Det kräver både tid, utrymme och medel för att bli en naturlig del i verksamheten. Hälsofrämjande är per definition ett proaktivt sätt att arbeta med arbetsmiljö, ett sätt att fokusera på det friska, på det som stärker, stödjer och möjliggör bästa möjliga prestation hos individ och organisation. Ett sådant arbete resulterar i att lönsamheten ökar, produktiviteten förbättras och effektiviteten höjs.

Människor som upplever hälsa och välbefinnande arbetar bra, och det är människorna
som i de flesta fall utgör huvudparten av kapitalet och resurserna i verksamheten.
Kortsiktiga projekt och satsningar inom arbetsmiljöområdet har en tendens att
initialt öka motivationen men kan i sämsta fall, om verksamheten inte tar vara på
inhämtad ny kunskap eller motivation, medverka till att medarbetarna istället upplever
en försämring. För att få långsiktiga effekter krävs långsiktiga satsningar och ständig utveckling för att forma en lärande organisation som tar vara på personalens styrkor och erfarenheter.Syfte

Syftet med projektet är att förebygga långtidssjukskrivningar genom att arbeta med förebyggande och befrämjande insatser på ett hälsostrategiskt sätt.
Syftet är också lägga upp en handlingsplan för att i steg 2 genomföra en omfattande kompetensutveckling för samtliga anställda för att stärka den enskildes ställning i företaget och företagets konkurrensförmåga. Fokus kommer att ligga på logistiken i företaget och där försöka hitta lösningar till att personalen också blir mer rörlig och arbetar med fler än en arbetsuppgift.

Målsättning

Målsättningen är att utveckla och bibehålla befintlig personal.
Detta görs genom at genomföra kompetens- och verksamhetsutveckling.

Målsättningen är att samtliga anställda skall ha en personlig handlings och utvecklingsplan.

Målsättningen är att öka den upplevda hälsan såväl fysiskt som mentalt. Målet är även att öka antalet som motionerar regelbundet och därmed stärker sin fysiska status, detta mäts genom konditionstest.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom projektet kommer vi särskilt att beakta tillgängligheten för personer med funktionhinder

Jämställdhetsintegrering

-

Transnationellt samarbete

Verksamhet finns i Norge och Danmark. Under projektets gång kommer även dessa verksamheter ses över.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö