Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Omställning Process

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareConmore Ingenjörsbyrå AB
KontaktpersonAnders Svensson
E-postanders.svensson@conmore.se
Telefonnummer0320-205670
Beviljat ESF-stöd698 100 kr
Total projektbudget698 100 kr
Projektperiod2009-03-25 till 2009-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Omställning från fordonsindustrin till processindustrin för att trygga sysselsättning för de anställda i företaget.

Bakgrund

Omställning från fordonsindustrin krävs för att trygga sysselsättning för de anställda i företaget. Vi har idag inte den kompetens som krävs för att komma in på processindustrin.

Syfte

Strukturell omställning krävs för att vara mera konkurrenskraftig och mindre känslig vid konjunktursvängningar. Kompetens för att arbeta i flera olika branscher

Målsättning

Utvärdering av projektet utförs succesivt och innefattar såväl ekonomisk uppföljning som utvärdering av organisationens och de enskilda medarbetarnas utveckling.
Effekterna för varje individ är kompetenshöjning och detta mäts i framtiden genom att vi får fler projekt/ kunder inom processindustrin.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Våra lokaler är anpassade för funktionshindrade
Vi har ingen i personalen med funktionshinder

Jämställdhetsintegrering

Minst 20% skall vara kvinnor i projektet
Företaget ser mycket positivt till att ha mer kvinnlig arbetskraft. Tyvärr utgör utexaminerade ingenjörer endast ca 10% av kvinnor i iutbildningsstatistiken. Även företgets uppdragsgivare strävar efter att ha ökad jämställdhet och föredrar följaktligen kvinnor före manliga konsulter. Vidare visar erfarenheten, att kvinnor i den här kategorin är vana att ta för sig och utföra ett mycket bra arbete.
Conmore har formulerat följande mål och åtgärder med jämställdhetsarbete
Om sökande vid rekrytering av personal har kompetens, som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga, ska det kvinnliga könet få en positiv särbehnadling.
Företaget skall ha en könsoberoende lönesättning och anställningvillkor.
Arbetet skall utformas så att det underlättas för både kvinnor och män att förena arbete och hemarbete.
Uppmuntra i synnerhet kvinnliga anställda kompetensutveckling.

Kommun

  • Marks