Logotyp på utskrifter

Ökat arbetskraftsutbud - Billdals Park

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSDF Askim
KontaktpersonFolke Brolin
E-postfolke.brolin@askim.goteborg.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd306 125 kr
Total projektbudget412 050 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-05-01
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

SDF Askim och Tynnered vill erbjuda en praktisk verksamhet inom Park och miljö som ska öka möjligheten för funktionsnedsatta att närma sig arbetsmarknaden. Vill man ha teoretiska kunskaper kan man bygga på sin praktik efter individuellt behov via Vuxenskolan som driver utbildning inom området.

Bakgrund

Först år 2006 skapades en konvention i FN: s stadgar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär att det först är de senaste två åren som man inom FN på ett eller annat vis gjort klart att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter som människor utan funktionsnedsättningar.
Problemet ovan är något som SDF Askim med samarbetspartners vill göra något åt och därmed arbeta för en lösning av problemet . Tillsammans vill man, genom att erbjuda personer med funktionsnedsättningar, ta fram diverse individuella sysselsättningar i både teoretisk och praktisk form och därigenom hjälpa projektets deltagare att närma sig arbetsmarknaden och öka arbetskraftsutbudet.

Syfte

Projektet skall ha som syfte att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att närma sig arbetsmarknaden och genom det också öka integrationen i samhället. Genom att erbjuda utbildning och praktik som i sin tur leder till ökad kompetensutveckling samt arbetsträning för deltagarna hoppas alltså projektägare med samarbetspartners att deltagarna ska få bättre förutsättningar att få och behålla ett arbete. Efter examen ska det finnas plats inom daglig verksamhet med målet att få ett arbete inom området, och den som behöver ska få möjlighet till ytterligare arbetsträning. Genom den dagliga verksamheten kan sedan stöd ges under en övergångsperiod för den som får ett arbete.

Målsättning

SDF Askim med intressenters mål med förprojekteringen är att undersöka om ett projekt för att öka arbetskraftsutbudet för funktionsnedsatta i Billdals Park är möjligt.

SDF Askim har under en längre period funderat över hur man skulle kunna nyttja Billdals Park och alla tillhörande ytor på bästa vis. I samband med att Vuxenskolan Göteborg hörde av sig gällande en utbildning för intellektuellt funktionsnedsatta inom just Park- och miljöarbete vidareutvecklade man idén vilket blivit grunden till själva projektidén samt denna ansökan gällande förprojektering. Då projektägare tillsammans med intressenter har lång erfarenhet av målgruppen kommer man verka tillsammans och använda sig av sina kompetenser som finns inom respektive organisation. Via denna samverkan är målet att tillsammans skapa en utbildning inom park- och miljö som i slutändan leder till examen för deltagarna och därefter förhoppningsvis även arbete inom området.
Tanken är att den avsatta delen Billdals Park skall utvecklas genom projektet och sedan förvaltas inom ramen för daglig verksamhet. SDF Askim med intressenter vill motverka det utanförskap som människor med funktionsnedsättningar är utsatta för och istället hjälpa dessa personer att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter för arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tanken är att en del av Billdals Park avsätts för att göra en så kallad upplevelse park för och av funktionsnedsatta och därmed både kompetenshöja och öka arbetskraftsutbudet för målgruppen.

Det som skall vara unikt med just detta projekt är alltså att parken skall skapas av och för personer med funktionsnedsättningar och sedan anpassas för andra, vilket innebär att upplevelse parken skall vara tillgänglig för alla. SDF Askim med intressenter vill vända på gängse arbetssätt och ge personer med funktionsnedsättningar en möjlighet att skapa något för alla i samhället istället för att, som brukligt, det befintliga tillrättaläggs för att bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.
Alltså ska man kunna komma dit och uppleva samt njuta av parken oavsett om man är med eller utan funktionsnedsättning, gammal eller ung, inga hinder skall finnas för någon. För att detta ska kunna bli verklighet skall bland annat en slinga arbetas fram vilket skulle innebära att rullstolsburna personer och personer med andra fysiska funktionsnedsättningar självständigt skulle kunna ta sig fram i parken. Om viljan så finns ska man kunna stanna till under något av träden för att uppleva sus av löv, ljus som strilar genom bladverket, lukt från växter och dylikt.
Kort och koncist kan man säga att utgångspunkten för projektet är att upplevelseparken ska vara tillgänglig för alla men i första hand utformad för och av funktionsnedsatta.

Transnationellt samarbete

Nej, inte under förprojekteringen.

Medfinansiärer

  • Fritid Tynnered/Sdf Tynnered/Göteborgs stad
  • SDF Askim
  • SV Göteborg

Samarbetspartners

  • Fritid Tynnered/Sdf Tynnered/Göteborgs stad
  • SDF Askim
  • SV Göteborg

Kommun

  • Göteborg