Logotyp på utskrifter

Ny affärer i social ekonomi

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Göteborgsregionen
KontaktpersonSven Bartilsson
E-postsven.bartilsson@coompanion.se
Telefonnummer031-744 01 62
Beviljat ESF-stöd494 527 kr
Total projektbudget494 527 kr
Projektperiod2008-11-13 till 2009-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Genom att kartlägga behoven av affärsutveckling och ta fram ett verktyg utvecklas idéburna organisationernas entreprenörskap. Projektet syftar även utveckla entreprenörskap hos dessa organisationer genom nätverksbygge och samverkans modeller.

Bakgrund

Social ekonomi har omfattande ekonomisk betydelse i Sverige. Omsättningen har ökat från 60 miljarder kronor och cirka 110 000 anställda år 1992 till 140 miljarder och 121 000 anställda år 2002.
När man letar efter strategier och modeller hur man utvecklar och planerar organisationernas verksamheter inom den idéburna sektorn hittar man få anpassade verktyg. Denna brist gör att organisationer får söka sig till de traditionella företagens metoder för att utveckla hållbara affärsstrategier med resultat att medlemmars behov inte möts. De här organisationernas förmåga att bidra till sysselsättning och tillväxt behöver utvecklas för att infria de förhoppningar som uttrycks i olika tillväxtprogram. För att bidra till regional utveckling, utveckla mångfald och alternativa driftsformer behöver idéburna organisationer utveckla entreprenörsförmågan och sina metoder.
Sektorn syftar primärt till behovslösning, där vinst är ett underordnat begrepp. Numera har dock insikten inom sektorn vuxit att ett gott ekonomiskt resultat med vinster är en förutsättning för att utvecklas. Vinst är knappast ett problematiskt begrepp längre.

Inom denna förprojekteringen vill vi genom samarbete med flera ideella- och ekonomiska föreningar utveckla verktyg som utvecklar förmågan att göra en hållbar affärsplanering. I nästa steg i projektet kommer vi använda det verktyg som utvecklas för planering av affärsplaner bland deltagande organisationer.

I förprojekteringen kommer vi tillämpa en metod , ProblemBaserat Lärande i en grupprocess.
Metoden bygger på följande grunder:
Lärande styrs av organisationernas behov och struktureras av gruppledare för ett formaliserat utbyte mellan olika organisationer
Kunskapen ska vara praktisk tillämpbar.
Fokus på lärande i grupp istället för individuellt lärande, där nätverket blir en del i den fortsatta lärstrukturen /-processen efter projektet.

Syfte

Avsikten med projektet är att utveckla lämpliga verktyg utifrån de deltagande organisationernas behov för planering av affärsutveckling samt att utveckla samarbete som stärker och lösgöra medarbetarnas potential för entreprenörskap.
Förprojekteringen syftar till att:
Bygga ett nätverk bland idéburna organisationer som har affärsdrivande verksamheter.
Kartlägga hur organisationerna göre affärsplaner eller motsvarande och deras behov av bättre metoder,
Utveckla praktiskt användbara verktyg/metoder för affärsutveckling och dokumentera/publicera dem i tryckt form.
Förbereda genomförandet för att tillämpa nya verktygen bland organisationer inom den sociala ekonomin
Sprida information om arbetet och resultatet för att stimulera flera organisationer att ansluta sig till ett nätverk och använda verktygen för att utveckla sitt entreprenörskap.
Stimulera utvecklingen företagsamhet inom sektorn samt sociala innovationer

Målsättning

Minst ett verktyg för affärsutveckling som passar idéburna organisationernas värdegrund.
Kartläggningen av behov av affärsutvecklingen är klar och deltagande organisationer vill använda nya verktyget
Nätverket har etablerats och träffats minst två gånger med 25 organisationer och en lärande miljö skapats enligt modellen ProblemBaserat Lärande i en grupprocess.
Minst 60 ytterligare organisationer har informerats om projektet.
Förbereda en ny ansökan med deltagarorganisationerna för genomförande inom kompetensförsörjning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsfrågan kommer att i alla avseende vara mainstreaming inom projektet. Tillgänglighetens tre aspekter dvs tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och kommunikation och tillgängliga lokaler genomsyrar planering och genomförandet av aktiviteter . Tillgänglighetsfrågan för projektet är en nyckelfråga. För att ge möjlighet till deltagare som är anställda inom idéburna organisationer att vara delaktiga måste alla aktiviteter planeras och genomföras enligt "Riktlinjer för tillgänglighet" eftersom idéburna organisationer har ofta anställda från målgruppen dvs Dövas förening har även dövaanställda etc. Vi är väl förtrogna för metoder för tillgänglighet.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö