Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Möjligheter i omställning NÄRA DEJ

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMenigo Foodservice AB Affärsområde servicehandel
KontaktpersonStefan Danasten
E-poststefan.danasten@menigo.se
Telefonnummer08-722 12 14
Beviljat ESF-stöd1 032 006 kr
Total projektbudget1 032 006 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2009-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet avser att komptensutveckla samtliga sysselsatta män och kvinnor, företagare och anställda inom branschen små servicebutiker.

Projektet avser en kompetensutveckling som skall säkerställa en omställning av redan sysselsatta deltagare så att de inte riskerar en arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.

Målgruppen är generellt lågt utbildad och består av 50% företagare och anställda med utländsk bakgrund. Kompetensutvecklingen ses som ett mycket verktyg i att motverka utanförskap för denna målgrupp.

Kompetensutvecklingen kommer att individanpassas utifrån genomförda analyser och kommer att omfatta modern ledarutbildning för företagsledare och potentiella nya ledare med innehåll av bl.a. entreprenörskap, företagsledarskap, modern personalledning och hur man skapar resultat i ett företag i den nya ekonomin.

För övriga anställda kommer utbildningen att omfatta modern kundvård och kundhantering utifrån att skapa tillväxt i ett företag.

Alla deltagare i projektet kommer att få en tidsenlig kunskap i viktiga framgångsfaktorer för ett företag såsom hur diskriminering kan motverkas och likabehandling främjas och om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

Projektet avser att pågå i 9 månader med längre utbildningar för varje yrkeskategori uppdelade i olika utbildningsblock över tiden. Projektet avser att följa upp ett antal mål och indikationer under projekttiden och vid projektavslut. Målen är kvalitativa, kvantitativa och ur ett diskriminerings och jämställdhetsperspektiv. Projektet kommer att använda vedertagna metoder och metodstöd avseende uppföljning av mål och indikatorer för att säkerställa rätt reliabilitet i uppföljningen.

Projektet avser att prioritera samverkan och strategiskt påverkansarbete och kommer att bedrivas i ESF:s region. Projektet omfattar deltagare från flera arbetsplatser och kompetensutveckling planeras att genomföras i nära samarbete med branschen.

Kopplingen till lärande i projektet utgår från ett motagar-sändarperspektiv. Vi ser med projektet som hjälp att vi kan tillföra ny kunskap och överföra kunskap från en individ till en annan. Vi ser därför:
1 - Våra deltagare som kunskapsbärare i projektet
2 - Ett lärande genom rapporter och dokumentation
3 - Ett lärande genom kommunikation mellan individer

Avslutningsvis ser vi projektet som ett mycket viktigt sätt att bibehålla och utveckla dessa företag i regionen och därigenom ge möjlighet till att skapa hållbara företag genom rätt kompetensutveckling.

Bakgrund

Behov, problem och slutssatser från föranalys:
PROJEKTET:
Projektet omfattar samtliga företag i ansökan bestående av små servicebutiker. Butikerna är verksamma inom kedjan Menigo. Menigos koncept är utvecklat för en friare typ av kedjeverksamhet där de deltagande butikerna tar del av gemensamma avtal kring varor och tjänster som Menigo har upphandlat.

Menigos koncept är begränsat vilket innebär att de fria handlarna ansvarar själva för största delen av sitt sortiment i butiken.

PROBLEM:
Servicehandlarmarknaden med små butiker har svårt för att skapa lönsamhet i sina företag. I butikerna finns ett stort antal medarbetare med låg och mycket låg utbildningsnivå. Företagen befinner sig i en så kallad bransch i omställning där stormarknader såsom ICA MAXI, Kvantum och COOP pressar priserna genom större volyminköp och därigenom lägre personalakostnader per omsättning.

Företagen har en stor andel personer med utländsk bakgrund ca 50%.

Företagen kan ej skapa hållbar utveckling i sin verksamhet på grund av låg lönsamhet vilket ofta medför ohållbar arbetssituation för ägare och anställda genom långa arbetsdagar sju dagar i veckan.

BEHOV VIA FÖRSTUDIE:
I vår förstudie och via en utbildningsinsats inom område Stockholm som genomfört ett pilotprojekt 2007 kan vi klart se behov av kompetensutveckling för samtliga sysselsatta män och kvinnor, ägare och anställda För att motverka att arbetsplatser läggs ner och arbetslöshet uppstår.
Denna kompetensutveckling måste ske i takt med arbetslivets krav och samtliga deltagare måste få ny kunskap som bidrar till tillväxt och framförallt kan bidra att nuvarande sysselsättning bibehålls.
I vår föranalys via pilotprojektet vid namn "Växtkraft Nära Dej" genomfördes analys och kompetensutvecklingsinsats som ESF var med och medfinansierade.
Pilotprojektet analyserade behovet i företagen och kom fram till att prioriterad kompetensutveckling bör ske inom områderna:
1 - Modernt ledarskap och entreprenörskap
2 - Modern kundhantering och merförsäljning
3 - IT/datutbildning.

Genom detta goda pilotprojekt vill detta projekt ta med sig erfarenheterna från pilotprojektet och genomföra föreslagen utbildning. Detta projekt vill också vidareutveckla omfattningen ytterliggare genom att fokusera på strategisk påverkan och att främja och stärka samverkan.

SYFTE:
Skapa tillväxt genom rätt kompetensutveckling och motverka utanförskap.

Syfte

Syftet med projektet är att motverka det akuta utanförskap som dessa företag står inför. Denna bransch är dessutom en bransch i så kallat omställnig där man måste hitta nya varor och nya tjänster, nytt arbetssätt och nya arbetsmetoder för att bibehålla nuvarande företag och ha möjlighet att skapa tillväxt.

Avsikten med projektet är att ge dessa företagare och anställda en möjlighet till adekvat kompetensutveckling som de saknar och aldrig kan eller kommer att genomföra på egen hand.

Målsättning

KVANTIFIERADE MÅL:
1 - samtliga sysselsatta inom ramen för detta projekt skall få del av adekvat kompetensutveckling baserat på arbetsfunktion.
Mål - 100% deltagande.
2 - Samtliga deltagare skall få en ökad kunskap om hur diskriminering kan motverkas och lika behandling. främjas.
Mål - 100% deltagande.
3 - Samtliga företagare och potentiella företagare skall få kompetensutveckling i hur man kan förhindra långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen.
Mål - 100% deltagande av specifik målgrupp.

JÄMSTÄLLDHETSINDIKATORER:
1 - Fler kvinnliga företagare.
2 - En färdig handlingsplan i varje företag utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

TILLVÄXTMÅL:
1 - Bibehålla nuvarande antal företag i sysselsättning.
2 - Öka tillväxten i befintliga företag med 10%/år.
3 - Öka tillväxt genom att skapa nya företag under projekttiden via utbildningen.
Mål - 3st nya företag inom regionen under projekttiden 9 månader.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att öka kunskapen för samtliga deltagare inom området tillgänglighet genom att utbilda i ämnet med rätt kompetens som utbildare. Projektet kommer att anlita Furuboda Kurscenter som föreläsare.

Projektet kommer att koppla en handlingsplan till utbildningen som beaktar den fysiska tillgängligheten i varje företag.

Projektet som omfattar många företag kommer att belysa funktionshinder utifrån ett marknadsperspektiv dvs:
1 - Hur kan du som företagare tjäna mer pengar när du kan och vet mer om funktionshinder?
2 - Hur kan din arbetsplats fungera för fler?
3 - Hur kan du anställa personer med funktionshinder?

Jämställdhetsintegrering

Projektinnehållet påverkas genom att behovsanalysen för denna målgrupp påvisar ett stort utvecklingsbehov inom området jämställdhetintegrering.

Företagen består av små servicebutiker, ofta med ett familjeengagemang som har svårt att se viktigheten och det affärsmässiga i detta ämne. projektet kommer att innehålla kompetenshöjande insatser för samtliga anställda i jämställdhetsintegrering. Det kommer att problematisera värderingar om kvinnligt och manligt och det kommer att leda till ökade kunskaper inom området jämställdhetlagstiftning m.m. Den ökade kunskapen och förståelsen för innebörder av konsekvenser kommer att leda till aktiviteter i den egna organisationen.

Projektet kommer att påverka deltagarens självreflektion och medvetenhet om det egna förhållningssättet till kön.

Deltagande aktörer

 • Ayman Ghonaim & Mona Abbas
 • Lite av varje
 • Nära Dej Affären i Fåglum Ek
 • Nära Dej Anggårdens Livs
 • Nära Dej Bergslidens Livs
 • Nära Dej Bettans Livs
 • Nära Dej Bonus Livs GBG
 • Nära Dej Diseröds Livs
 • Nära Dej Fagereds Affären
 • Nära Dej Folkareds Affären
 • Nära Dej Gudhems Allköp
 • Nära Dej Gällige Lanthandel
 • Nära Dej Hagströms Sjövik
 • Nära Dej Hanken
 • Nära Dej Härlanda Livs
 • Nära Dej i Sjövik
 • Nära Dej Januarigatan
 • Nära Dej Jonsered
 • Nära Dej KL Livs
 • Nära Dej Krokslätts Livs
 • Nära Dej Krokstorp
 • Nära Dej Majgården Onsala
 • Nära Dej Max Mat
 • Nära Dej Måsen Vrångö
 • Nära Dej Rossö
 • Nära Dej Skarke Handelsbod
 • Nära Dej Spikens Handelsbod
 • Nära Dej Strandhugget
 • Nära Dej Tolkabro
 • Nära Dej Trädet/Kölaby
 • Nära Dej Töllsjö
 • Nära Dej Ullervad
 • Nära Dej Ulvesund
 • Nära Dej Varola
 • Nära Dej Vartofta Lanthandel
 • Nära Dej Wiselplatsens Matcenter
 • Nära Dej Åstols Handelsbod
 • Time Hisingen
 • Time Stigbergstorget
 • Time Tibro

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö