Logotyp på utskrifter

Moelven Industrier AB Socialfonden, Västsverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMoelven Industrier AB
KontaktpersonUlrika Järund
E-postulrika.jarund@moelven.com
Telefonnummer054-53 62 53
Beviljat ESF-stöd552 004 kr
Total projektbudget552 004 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förprojektering där vi kommer att lägga stor tyngd på att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsmiljö för våra anställda samt att alla ska känna sig delaktiga i verksamheternas resultat.

Bakgrund

Moelven grundar sin existens på att ge folk goda rum. Företaget levererar byggvaror som är producerade från förnyelsebara råvaror, i huvudsak trä, som passar att göra rum av i ordets vidaste bemärkelse. Företagets produkter hamnar till slut i en byggnad i ett rum. Det kan vara ett kontor, ett hotellrum, ett klassrum i en skola, ett lekrum i en förskola, i en lägenhet eller i ett uterum.

Organisation
Moelvens organisation präglas av en platt, närverksorienterad och decentraliserad ledningsstruktur. Varje enhet är en självständig del i ett större samordnat nätverk. Detta ger verksamheten stabilitet och konkurrenskraft baserad på ett komplett sortiment av varor. Den decentraliserade organisationsstrukturen ökar både effektiviteten och delaktigheten, och reducerar behovet av centrala administrativa resurser. Närheten till marknaden och produktionen hjälper till att skapa resultatansvar, respekt för medarbetare på alla nivåer och öppenhet mot hela organisationen.

Men decentraliseringen och den platta organisationen kräver mer av medarbetarna för att det ska fungera. Vi har mycket lågutbildad personal vilket vi vill göra något åt. Personalen behöver få mer utbildning för att stärka sig själva samt mer kompetens inom diskrimioneringsområdena för att vi ska kunna säkerställa att verksamheten kan ändra personalstrukturer i framtiden och representera både kvinnor och män i alla åldrar och ursprung.

Vi har behov av att göra en förprojektering av deltagande verksamheter och dess anställda för att titta på möjligheterna att utvecklas så att verksamheterna kan fortsätta vara attraktiva arbetsmiljöer samt skapa goda förutsättningar för våra anställda och nyrekryteringar av kvinnor och män inom yrket.

Syfte

Att företagens anställda kan fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden genom kompetensutvecklingsinsatser som skapar fortsatt anställningsbarhet och konkurrenskraft och därmed kunna erbjuda moderna tjänster, produkter och tekniker till våra kunder. Att vi kan anställa mer kvinnor och invandrare på alla nivåer i företaget. Att Moelven blir mer mångfasetterat vad det gäller personaluppsättning.

Målsättning

Att företagen och dess anställda ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi ska ha en attraktiv arbetsplats som är intressant att söka anställning hos vid nyrekryteringar.
Vi vill öka andelen anställda med underrepresenterade grupper gällande ålder, etnicitet och kvinnor i verksamheterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer att göra en SWOT-analys över våra förutsättningar och problem inom företagen för att kunna skapa en åtgärdsplan som underlättar att anställa personer med funktionshinder.

Vi kommer se över vår arbetsplats och försöka minska ergonomiska hinder som skulle skapa problem för anställda med olika funktionshinder.

Deltagande aktörer

  • MOELVEN BYGGMODUL AKTIEBOLAG
  • Moelven List AB
  • Moelven Nössemark Trä AB
  • MOELVEN SKOG AKTIEBOLAG
  • MOELVEN TÖREBODA AB

Kommun

  • Dals-Ed
  • Lidköping
  • Töreboda
  • Vänersborg