Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Migration och arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMigration och återvandring
KontaktpersonTomas Magnusson
E-posttomas.g.magnusson@socialresurs.goteborg.se
Telefonnummer031-3679123
Beviljat ESF-stöd1 002 907 kr
Total projektbudget1 002 907 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Migranter behåller sin koppling till hemlandet, och medan det är ganska få som återvänder definitivt så är det betydligt fler som arbetar någon tid i hemlandet, som startar och driver företag, som engagerar sig i politik eller återuppbyggnad av samhället, eller som helt enkelt återvänder för att arbeta i det yrke som man kan, men inte har fått möjlighet att arbeta med i Sverige. Helt eller delvis bor de i hemlandet, medan kanske delar av familjen finns kvar i tryggheten i Sverige. Kanske reser de fram och tillbaka...
Denna kunskap kopplat till det faktum att arbetslösheten är stor bland migranterna - mer än varannan arbetslös i Göteborg är född utomlands, indikerar ett behov att söka innovativa lösningar för att hitta nya vägar till arbete och försörjning.
Projektet ska undersöka den potentiella arbetsmarknaden för migranter kopplat till hemländer, och om det går att stimulera och stödja att fler migranter blir självförsörjande, genom denna koppling,

Bakgrund

Bakgrund - problembeskrivning
Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda är betydligt lägre än genomsnittet
Genomsnittstiden för etablering på arbetsmarknaden är sju år, trots de många insatser som gjorts för att förbättra situationen, bland annat etableringsreformen som innebär att Arbetsförmedlingen har ansvaret för flyktingmottagande, och att arbetslinjens principer skall styra introduktionen av nyanlända.
Även bland andra generationens invandrare, alltså ungdom som är födda och uppvuxna i Sverige är siffrorna för arbetslöshet högre och sysselsättningsgraden lägre än för genomsnittet, vilket indikerar att utanförskap permanentas i gruppen migranter.
Detta är fakta och siffror som förskräcker. De manar till nya och kreativa insatser för målgruppen, att addera till de många aktiviteter som finns i form av nystartsjobb och en lång rad andra insatser.

Bakgrund – en ny syn på migration
Tidigare ansåg man att migration var en definitiv företeelse – att individer flyttade från sitt hemland för att etablera sig i Sverige, och bo här för all framtid. Återvände man så innebar det i sin tur att man klippte av alla band med Sverige.
Idag vet vi bättre. Migranter behåller sin koppling till hemlandet, och medan det är ganska få som återvänder definitivt så är det betydligt fler som arbetar någon tid i hemlandet, som startar och driver företag, som engagerar sig i politik eller återuppbyggnad av samhället, eller som helt enkelt återvänder för att arbeta i det yrke som man kan, men inte har fått möjlighet att arbeta med i Sverige. Helt eller delvis bor de i hemlandet, medan kanske delar av familjen finns kvar i tryggheten i Sverige. Kanske reser de fram och tillbaka...
En parlamentarisk utredning kom i maj 2010 med ett helt nytt synsätt, där man förde in begreppet ”cirkulär migration”.
Cirkulära migranter är personer som passerat Sveriges gränser minst två gånger för att arbeta, studera eller av annan anledning bo utomlands i minst ett år. Av Sveriges befolkning på 9,3 miljoner invånare år 2010 är 283.400 cirkulära migranter i den meningen att de bott utomlands, och sedan återkommit till Sverige.
Bland människor som är utrikesfödda är 81.000 cirkulära migranter, dvs. de har kommit till Sverige, flyttat iväg för att arbeta eller studera utomlands och därefter återkommit till Sverige.
De cirkulära migranterna ser redan idag omvärlden som en potentiell arbetsmarknad – man skaffar arbetsmarknadsmeriter utomlands, man kompletterar sina studier, man söker upp jobben där de finns istället för att vara arbetslös i Sverige.
Om man analyserar siffrorna 81.000 av totalt 283.400 så inser man att migranter redan idag ser hemlandet och omvärlden som en del av sin potentiella arbetsmarknad.
I cirkulära migrationsutredningens slutbetänkande 2011 föreslogs en rad insatser för att stimulera cirkulär migration, dvs. att stimulera att människor rör sig fram och åter över gränserna – därför att detta ofta är till värde för länderna på båda sidor gränsen. Och givetvis ett värde för individen!
Utredningen om cirkulär migration har varit på remiss, och förslagen bereds för närvarande i regeringskansliet, för att senare föreläggas i en proposition till riksdagen.

Den fråga som vi ställer oss i förundersökningen är alltså vad Göteborgs kommun, och lokala aktörer kan göra för att mot den givna bakgrunden finna nya vägar till arbete och självförsörjning för "cirkulära migranter", men också för dem som inte "förflyttar sig", men väl ser möjligheter och vill utveckla försörjningsmöjligheter via sitt forna hemland.

Målsättning

Fler migranter blir egenförsörjande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inga särskilda kommentarer.

Transnationellt samarbete

Transnationellt partnerskap har ett värde i sig, men för det här projektet är det också väsentligt att tillsammans med organisationer och myndigheter i Europa jämföra situationen för migranter i olika länder - det finns en utsatthet bland migranterna när arbetsmarknadsproblemen ökar i Europa i skuggan av den ekonomiska krisen. Problembilden är alltså jämförbar i många europeiska länder, och därmed är samarbete om lösningar väsentlig.

Kommun

  • Göteborg